« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - jih - Veřejná vyhláška Rozhodnutí Stavební povolení

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - jih.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška Rozhodnutí Stavební povolení
SPECIÁLNÍ STAVEBNÍ ÚŘAD,MARIÁNSKÉ NÁM.13,617 00 BRNO
<br> vAŠ DOPIS ČJ.:
<br> ZE DNE:
<br> NAŠE CJ.: MCBJIH/02054/2021/SÚ/Br SPIS.ZN-= S-MCBJIH/12523/2020/Br VYŘIZUJE: XXXXX XXXXXX
<br> FAX: XXX XXX XXX
<br> TEL.: 545 427 542
<br> MOB:
<br> E'MA'Lí josef.brabec©brno-jih.cz DATUM: 83.2.2021
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ
<br> Výroková část:
<br> Speciální stavební úřad Úřadu městské části města Brna,Brno-jih (dále jen „speciální stavební úřad“) jako speciální stavební úřad příslušný podle 5 16 odst.1 a 5 40 odst.4 písm.a) zákona č.13/1997 Sb <.>,O pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích") a čl.30 odst.2) písm.a) Statutu města Brna á š 15 odst.1 písm.c) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu,ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"),ve stavebním řízení přezkoumal podle 5 108 až 114 stavebního zákona žádost o stavební povolení,kterou dne 16.12.2021 podala společnost
<br> Allrisk DIVERSE Meridiem,s.r.o <.>,IČO 05304202,Tyršova 258,664 42 Modřice,kterou zastupuje Ing Veronika Káňová,ICO 75753707,nar.20.8.1980,Fanderlíkova 2110/15,616 00 Brno
<br> (dále jen "stavebník"),a na základě tohoto přezkoumání:
<br> 1.Vydává podle 5 115 stavebního zákona a 5 180 vyhlášky č.503/2006 Sb <.>,O podrobnější úpravě územního rozhodování,územního opatření a stavebního řádu
<br> stavební povolení na stavbu: veřejné komunikace a parkoviště v rámci stavby „Polyfunkční komplex ALLRISK MERIDIEM“
<br> (dále jen „stavba“) na pozemcích parc.č.983,1003/1,1022,1217,1218,1219/1,1219/3,1221/1,1221/2,1221/3,1221/5,1222,1223,1224,1541/1,1541/15,1543,1221/4 vkatastrálním území Komárov.Uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení <.>
<br> Č.j.MCBJIH/02054/2021/SÚ/Br str.2
<br> Stavba byla umístěna V územním rozhodnutí č.296 pod č.j.MCBJIH/00767/2020/SÚ/Dv ze dne 13.12.2020 <.>
<br> Stavba obsahuje: SO 08.1 —— Komunikace a zpevněné plochy předané BKOM SO 08.2 — Komunikace a zpevněné ploch...

Načteno

edesky.cz/d/4515805

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování   Stavební informace   Stavby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - jih      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz