« Najít podobné dokumenty

Obec Plav - veřejná vyhláška- opatření obecné povahy-stanovení přechodné úpravy provozu (2 přílohy)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Plav.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

SKM_C22721030908300.pdf [0,37 MB]
<.> g? =,' * \UZAVŘENÝ ÚSEKI,<.>.3,\ SIL.mmsszg \ ? š ! m : It 1 ! | \in- \.“\ \.\ "\ \ “\ „\ \ \ * : i „ |.f 1 f,„4% i '
<br> Amanita ©
<br> !(Íumn
<br> ' wr
<br> -.v'- /"l,? * 4 ' Kamenný Ujezd II].- u Č.Budějovic !" Wm : k -.! „__,UZAVIRKA MK BUDE PROBIHAT./ 3 „„ POUZE VE VlKENDOVYCH DNECH :uk“"'“m „,/ u ); ' *! o _ - J “._ uzavřený úsek MK Kamenný Újezd - Plav „.<.> /' 5 _ “1,;,a! -* „" Bukovec “ "" _ <.>,9 "" mstalovane přechodné dopravní značení „ - _.*,Dopravně inženýrské opatření „ Dálnice DS Hndějovica - Třebonín.pokládka potrubí : XXXXX uzavírka místní komunikace Kam.Ujezd - Plav : ' Zadam: anraatav,a.s.: Zpracovat: JiI'I Kubeš Dne: 5 Email: into i XXXXX Puznmzúpina umim „!!!SLY JEM XXX XXX XXX wuvuizluml
SKM_C22721030820130.pdf [0,86 MB]
Magistrát města Ceské Budějovice Odbor dopravy a silničního hospodářství nám.Přemysla Otakara 11.1/1
<br> Magistrát města České Budějovice [— _1 Ing.XXXXXXXX XXXX
<br> Odbor dopravy a silničního hospodářství Kněžská XX
<br> 370 92 České Budějovice
<br> viz rozdělovník
<br> Internet: hitp:l/www.c-budeiovice.cz
<br> L _!
<br> Sp.zn.: ODSH/3102/2021 So vyřizuje: tel.: e-mail: datum: č.j.: ODSH/3102/2021-3 Ing.Součková 386804431 souckovaa©c-budejovice.cz 5.3.2021
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU
<br> Magistrát města České Budějovice,odbor dopravy a silničního hospodářství (dále také jako „správní orgán“) jako příslušný orgán státní správy pro stanovení místní a přechodně úpravy provozu na pozemních komunikacích podle š 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb.o provozu na pozemních
<br> komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění pozdejsmh předpisů (dále jen „zákon č.361/2000 Sb.“),obdržel dne 3.3.2021 žádost navrhovatele:
<br> Doprastav,a.s <.>,organizační složka Praha,IČO 49281429,K zahradnictví 13,180 00 Praha 8- Střížkov,kterěho zastupuje Signistav s.r.o <.>,IČO 26072700,Na Návsi 3,373 61 Hrdějovice O stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích.Správní orgán v souladu s ustanovením % 171 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č.500/2004 Sb.“),na základě vyjádření Policie ČR,kr.řed.- D1 v Českých Budějovicích č.j.KRPC-62- 43/ČJ—2021-020106 ze dne 3.3.2021 a dále v souladu s ustanovením & 77 odst.1,odst.2,odst.5 zákona č.361/2000 Sb.tímto stanovuje přechodnou úpravu provozu na pozemní komunikaci » místní komunikaci Kamenný Újezd - Plav,pro práce: pokládka potrubí,dálnice D3 Hodějovice- Třebonín _.viz DID,jež tvoří nedílnou součást tohoto opatření obecné povahy <.>
<br> Termín: 13.3.2021 - 14.3.2021 a 27.3.2021 - 28.3.2021
<br> Podmínky pro provedení a osazení dopravního značení:
<br> ].Provedení & umístění dopravního značení musí být v souladu s vyhláškou č.294...

Načteno

edesky.cz/d/4514704

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace   Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Plav      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz