« Najít podobné dokumenty

Obec Plav - Aukční vyhláška (1 příloha)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Plav.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

SKM_C22721030908330.pdf [1,79 MB]
||| ||| IIIIII | IIlIIIIII l |l||ll||||l||l||||ll II III ||| II" III || | |||
<br> 4562/012021-HMSU Čj.: UZSVM/C/3231/2021-HMSU
<br> AUKČNÍVYHLÁŠKA č.EASICBI24I2021
<br> Aukce se řídí platným Aukčním řádem,neni-li stanoveno v této aukční vyhlášce jinak.Aukční řád je v elektronické podobě uveřejněn na webových stránkách www.nabidkama'etku.cz <.>
<br> |.Termín konání aukce
<br> Touto Aukční vyhláškou se vyhlašuje konání aukce prostřednictvím Elektronického aukčního systému Správce: Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových,se sídlem Rašínovo nábřeží 390142,128 00 Praha 2,IČO: 69797111,dostupného na webových stránkách
<br> www.nabidkamajetkucz <.>
<br> Začátek aukce se stanovuje na den: 30.3.2021 v11:00 hod <.>
<br> Konec aukce se stanovuje na den: 1.4.2021 v 11:00 hod <.>
<br> Zadavatelem aukce je Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.Příslušným pracovištěm Zadavatele aukce je Územní pracoviště České Budějovice <.>
<br> Kontaktni osobou je Bc.XXXX XXXXXXXXX,telefon: XXX XXX XXX <,>
<br> e-mail: anna.novackoval©uzsvm.cz <.>
<br> Il.Podmínky účasti v aukci
<br> 1.Účast v aukci je možná pouze pro registrované uživatele Elektronického aukčního systému (dále jen „EAS“).Způsob registrace je uveden v Aukčním řádu zveřejněném na webových stránkách www.nabidkamajetku.cz,na těchto webových stránkách je možné také registraci provést <.>
<br> 2.Zároveň je podmínkou účasti složení částky na úhradu části kupní ceny (dále jen „kauce“) ve smyslu čl.5 odst.2 písm.c) Aukčního řádu,a to ve výši 44 100,- Kč.Kauci lze složit pouze bezhotovostním převodem na účet č.6015 — 322223110710 tak,aby byla připsána na účet Zadavatele aukce ve lhůtě do 29.3.2021 do 24:00 hod.Jako variabilní symbol a specifický symbol každý uživatel uvede údaje,které jsou zaslány systémem po přihlášení se k aukci <.>
<br> 3.V případě,kdy se účastník aukce nestane Vítězem aukce a uhradil kauci jiným způsobem než bezhotovostním převodem (platba v hotovosti u poskytovatele bankovních služeb),je pov...

Načteno

edesky.cz/d/4514703

Meta

Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Plav      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz