« Najít podobné dokumenty

Obec Bělá (Havlíčkův Brod) - Pozemky s nedostatečně identifikovaným vlastníkem

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Bělá (Havlíčkův Brod).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Pozemky s nedostatečně identifikovaným vlastníkem
ÚŘAD PRO zAsTueovÁNí STÁTU VE VĚQEQH MAJETKOVÝCH RAŠÍNQVO NABREZI 990/42,128 00 [\IOVE'MESTO,PRAHA 2 UZEMNI PRACOVISTE HRADEC KRALOVE
<br> ODBOR ODLOUČENÉ PRACOVIŠTĚ HAVLÍČKÚV BROD,ŠTAFLOVA 2003,580 02 HAVLIČKÚV BROD
<br> Ill||||l||l|||||||||||||l|||||||I||||||||I||I|||||lIIIIIII||||| ||||
<br> 883/HHB/2021—HHBM
<br> Obec Bělá vAŠ DOPIS ZN.: 44 PŘIJATO DNE: 58401 Bělá NAŠE Č.J.: UZSVM/HHB/831/2021-HHBM VYŘIZUJE: XXXXXXXXX XXXX,Ing.ÚTVAR: XXXX TELEFON: +XXX XXX XXX XXX E-MAIL: Jana.Sidlakova©uzsvm.cz DAT.SCHRÁNKA: x3eftbz DATUM: 1.32021
<br> Vážený pane starosto <,>
<br> Český úřad zeměměřický a katastrální předal v souladu s ustanovením š 64 odst.2 zákona č.256/2013 Sb <.>,katastrální zákon,Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen „Úřad“) údaje aktualizované k 1.2.2021,o nemovitých věcech,jejichž vlastníci nebo jiní oprávnění nejsou označeni dostatečně určitě v katastru nemovitostí <.>
<br> Podle ust.š 65 odst.1 zákona č.256/2013 Sb.vznikla Úřadu povinnost převzaté údaje vést v evidenci a zveřejnit na svých internetových stránkách způsobem umožňujícím dálkový přístup a zároveň tyto údaje předat obecnímu úřadu obce,na jejímž území se nemovité věci nacházejí.Obecní úřad má dle ust.š 65 odst.2 zákona č.256/2013 Sb.povinnost převzaté údaje zveřejnit trvale na úřední desce <.>
<br> S ohledem na výše uvedené zasíláme přílohou ke zveřejnění na úřední desce převzaté údaje o nemovitých věcech s nedostatečně identifikovaným vlastníkem,které se nacházejí na území Vaší obce.Seznam nemovitých věcí 3 nedostatečně identifikovaným vlastníkem,zveřejněný na webových stránkách Úřadu spolu s výzvou a informací pro občany: http:/lwww.uzsvm.cz/nedostatecne-urcite-identifikovani-vlastnicil,vtřídění podle Územních pracovišť „Úřadu“ a okresů,bude nadále pravidelně aktualizován <.>
<br> V případě dotazů se na nás kdykoliv obraťte <.>
<br> S pozdravem
<br> lng.XXXXX XXXXX ředitel odboru Odloučené pracoviště Havlíčkův Brod
<br> Příloha: dle textu
<br> „ mi— „— tt'i'
<br> ...

Načteno

edesky.cz/d/4513579

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Bělá (Havlíčkův Brod)
26. 07. 2021
26. 07. 2021
26. 07. 2021
26. 07. 2021
02. 07. 2021
  ...a další
Více dokumentů od Obec Bělá (Havlíčkův Brod)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz