« Najít podobné dokumenty

Obec Rakovice - 5. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje 18.3.2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rakovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

5. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje 18.3.2021
„,i“lili||iiiliillilliililliMilli““\lllililliillilililllliiilli JIHOCESKY KRAJ KUJCPoosoJNF
<br> MUDr.XXXXXX XXXX XXXXXXX kraje
<br> U Zimního stadionu XXXX/X XXX XX České Budějovice
<br> České Budějovice 5.března 2021
<br> V souladu s š 40 odst.1 zákona č.129/2000 Sb <.>,o krajích,v platném znění s v o I á v á m
<br> 5.zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje
<br> na čtvrtek 18.března 2021 od 10:00 hodin <.>
<br> Zasedání se koná ve společenském sále Domu kultury MEFROPQL,s.r.o <.>,Senovážné nám.248/2,370 01 Ceské Budějovice <.>
<br>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br> Hejtm n Jíhočes ého kraje
<br> Příloha: Návrh programu 5.zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje
<br> identifikátor DS: kdib3rr tel: 386 720 111 IČQ: 70890650 e-podatelna: posta©kraj-jihocesky.cz fax: 386 359 069 DIC: CZ70890650
<br> Návrh programu 5.zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje dne 18.března 2021
<br> Zahájení
<br> Zpráva o činnosti Rady Jihočeského kraje za období od 28.1.do 25.2.2021
<br> Zpráva o plnění usnesení Zastupitelstva Jihočeského kraje
<br> Zpráva o vyřizování dotazů,podnětů a připomínek členů zastupitelstva kraje
<br> Informace o jednání Rady Asociace krajů CR
<br> Smlouva o poskytnutí peněžních prostředků pro kancelář ERDV
<br> Dodatek č.2 ke Smlouvě o financování malého projektu v rámci projektu Fond malých projektů
<br> Návrh volby přísedící krajského soudu
<br> K.oncepce zdravotnictví Jihočeského kraje na období 2015- 2020— prodloužení platnosti
<br> 10.Vyrovnávací platby za závazek veřejné služby nemocnicím JčK na rok 2021
<br> 11.Žádost o poskytnutí individuální dotace Klubu českých turistů Tábor na rok 2021
<br> 12.Podpůrná opatření Jihočeského kraje na obnovu cestovního ruchu na území Jihočeského kraje - vyhodnocení
<br> 13.Kofinancování a předfinancování projektu „Kulturní a přírodní památky — šance pro obnovu přeshraničního cestovního ruchu po ukončení pandemie koronaviru“ z rozpočtu kraje
<br> 14.Žádost o prodloužení termínu rea...

Načteno

edesky.cz/d/4513572

Meta

Prodej   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Rakovice
17. 11. 2022
15. 11. 2022
14. 11. 2022
13. 11. 2022
11. 11. 2022
  ...a další
Více dokumentů od Obec Rakovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz