« Najít podobné dokumenty

Obec Horní Újezd (Svitavy) - Návrh závěrečného účtu Mikroregionu Litomyšlsko Desinka. (1 příloha)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Horní Újezd (Svitavy).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Návrh závěrečného účtu. [0,17 MB]
Návrh
<br> Závěrečný účet DSO Svazek obcí mikroregion Litomyšlsko- Desinka
<br> za rok 2020
I.Rozpočtové příjmy
<br> Kap.Pol.Schválený
rozpočet
<br> Upravený
rozpočet
<br> Skutečnost
k 31.12 <.>
<br> 03 4121 Neinv.Přijaté transfery od obcí 169 000 169 000 169 120
<br> 03 4122 Neinv.Přijaté transfery od krajů 0 0 0
<br> 03 2111 Příjmy z posk.služeb 1 000 1 000 1 000
<br> 06 2141 Příjmy z úroků 300 300 179,41
<br> Příjmy celkem 170 300 170 300 170 299,41
<br> Příjmy celkem po konsolidaci 170 300 170 300 179 299,41
<br> II.Rozpočtové výdaje
<br> Kap.Pol.Schválený
rozpočet
<br> Upravený
rozpočet
<br> Skutečnost
k 31.12 <.>
<br> 03 5139 Nákup materiálu j.n.7 000 7 000 4 085,46
<br> 03 5154 Elektrická energie 4 000 4 000 0
<br> 03 5161 Poštovní služby 0 0 250
<br> 03 5169 Nákup ostatních služeb 91300 91 300 120 507,14
<br> 03 5173 cestovné 2 000 2 000 0
<br> 03 5175 Pohoštění 45 000 45 000 124
<br> 03 5194 Věcné dary 17 000 17 000 0
<br> 06 5163 Služby peněžních ústavů 4 000 4 000 1 994,29
<br> Výdaje celkem 170 300 170 300 126 960,89
<br> Výdaje celkem po konsolidaci 170 300 170 300 126 960,89
<br> III.Financování
<br> Pol.Finacování Schválený rozp.Upravený rozp.Skutečnost k 31.12.2020
<br> Saldo příjmů a
výdajů po konsol <.>
<br> 0 0 43 338,52
<br> Financování
celkem po konsol <.>
<br> 0 0 -43 338,52
<br> IV.Bankovní účty
<br> Zůstatek na bankovních účtech k 31.12.2020: 190.156,57 Kč
<br> Účet číslo 1283781349/0800 u České spořitelny 189.796,73 Kč
<br> Účet číslo 94-7618591/0710 u ČNB 359,84 Kč
<br>
<br> V.Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně:
<br> DSO neobdržel v roce 2020 žádnou dotaci <.>
<br> VI.Inventarizace majetku a závazků ke dni 31.12.2020
<br> Stálá aktiva
<br> Dlouhodobý hmotný majetek: 866 126,00
<br>
<br> Oběžná aktiva
<br> Základní běžný účet: 190.156,57
<br> Aktiva celkem: 537.293,57
<br> Pasiva celkem: 537 293,57
<br> Z toho:
<br> Výsledek hospodaření běžného účetního období: 35 010,52
<br>
<br> VII.Poh...

Načteno

edesky.cz/d/4513337


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Horní Újezd (Svitavy)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz