« Najít podobné dokumenty

Obec Plav - záměr pronájmu pozemku parc č.514/84 v k.ú. Plav (1 příloha)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Plav.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

záměr pronájmu pozemku 514-84.docx [0,37 MB]
OBEC PLAV
<br>
<br>
ZVEŘEJNĚNÍ ZÁMĚRU
<br>
<br>
Obec Plav,na základě usnesením zastupitelstva obce Plav č.36/6/2021 ze dne 1.3.2021 a v souladu s ust.§39 zák.č.128/2000 Sb <.>,o obcích ve znění platných změn a doplňků zveřejňuje
<br> z á m ě r
<br> pronájmu obecního majetku parcela KN číslo 514/84,o výměře 336 m2,druh pozemku: trvalý travní porost,zapsaného na listu vlastnictví č.1,v katastrálním území Plav
<br>
Bližší informace:
· na tel.číslech: 724 189 401
<br>
zadáno: 1.3.2021
<br> zveřejněno na ÚD: 2.3.2021 starosta:
<br>
<br> sejmuto z ÚD :……………………….<.> místostarosta:
<br>
<br> Zveřejněno i způsobem umožňující dálkový přístup www.plav.cz dne: 2.3.2021

Načteno

edesky.cz/d/4513326


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Plav      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz