« Najít podobné dokumenty

Obec Libníč - 5. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA JIHOČESKÉHO KRAJE (1 příloha)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Libníč.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

5. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje 18.3.2021 od 10:00h. [0,13 MB]
„,i“lili||iiiliillilliililliMilli““\lllililliillilililllliiilli JIHOCESKY KRAJ KUJCPoosoJNF
<br> MUDr.XXXXXX XXXX XXXXXXX kraje
<br> U Zimního stadionu XXXX/X XXX XX České Budějovice
<br> České Budějovice 5.března 2021
<br> V souladu s š 40 odst.1 zákona č.129/2000 Sb <.>,o krajích,v platném znění s v o I á v á m
<br> 5.zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje
<br> na čtvrtek 18.března 2021 od 10:00 hodin <.>
<br> Zasedání se koná ve společenském sále Domu kultury MEFROPQL,s.r.o <.>,Senovážné nám.248/2,370 01 Ceské Budějovice <.>
<br>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br> Hejtm n Jíhočes ého kraje
<br> Příloha: Návrh programu 5.zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje
<br> identifikátor DS: kdib3rr tel: 386 720 111 IČQ: 70890650 e-podatelna: posta©kraj-jihocesky.cz fax: 386 359 069 DIC: CZ70890650
<br> Návrh programu 5.zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje dne 18.března 2021
<br> Zahájení
<br> Zpráva o činnosti Rady Jihočeského kraje za období od 28.1.do 25.2.2021
<br> Zpráva o plnění usnesení Zastupitelstva Jihočeského kraje
<br> Zpráva o vyřizování dotazů,podnětů a připomínek členů zastupitelstva kraje
<br> Informace o jednání Rady Asociace krajů CR
<br> Smlouva o poskytnutí peněžních prostředků pro kancelář ERDV
<br> Dodatek č.2 ke Smlouvě o financování malého projektu v rámci projektu Fond malých projektů
<br> Návrh volby přísedící krajského soudu
<br> K.oncepce zdravotnictví Jihočeského kraje na období 2015- 2020— prodloužení platnosti
<br> 10.Vyrovnávací platby za závazek veřejné služby nemocnicím JčK na rok 2021
<br> 11.Žádost o poskytnutí individuální dotace Klubu českých turistů Tábor na rok 2021
<br> 12.Podpůrná opatření Jihočeského kraje na obnovu cestovního ruchu na území Jihočeského kraje - vyhodnocení
<br> 13.Kofinancování a předfinancování projektu „Kulturní a přírodní památky — šance pro obnovu přeshraničního cestovního ruchu po ukončení pandemie koronaviru“ z rozpočtu kraje
<br> 14.Žádost o prodloužení termínu rea...

Načteno

edesky.cz/d/4513242

Meta

Prodej   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Libníč      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz