« Najít podobné dokumenty

Obec Vidov - Aukční vyhláška

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Vidov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

aukcni-vyhlaska-par.c.160.2-c.eas-cb-24-2021.pdf
Stránka 1 z 5
<br>
<br>
<br> 4562/C/2021-HMSU
<br> Čj.: UZSVM/C/3231/2021-HMSU
<br> A U K Č N Í V Y H L Á Š K A
<br> č.E A S / C B / 2 4 / 2 0 2 1
Aukce se řídí platným Aukčním řádem,není-li stanoveno v této aukční vyhlášce jinak.Aukční řád
<br> je v elektronické podobě uveřejněn na webových stránkách www.nabidkamajetku.cz <.>
<br> I <.>
<br> Termín konání aukce
<br> Touto Aukční vyhláškou se vyhlašuje konání aukce prostřednictvím Elektronického aukčního
<br> systému Správce: Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových,se sídlem Rašínovo
<br> nábřeží 390/42,128 00 Praha 2,IČO: 69797111,dostupného na webových stránkách
<br> www.nabidkamajetku.cz <.>
<br> Začátek aukce se stanovuje na den: 30.3.2021 v 11:00 hod <.>
<br> Konec aukce se stanovuje na den: 1.4.2021 v 11:00 hod <.>
<br> Zadavatelem aukce je Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových <.>
<br> Příslušným pracovištěm Zadavatele aukce je Územní pracoviště České Budějovice <.>
<br> Kontaktní osobou je Bc.XXXX XXXXXXXXX,telefon: XXX XXX XXX <,>
<br> e-mail: anna.novackova1@uzsvm.cz <.>
<br> II <.>
<br> Podmínky účasti v aukci
<br> 1.Účast v aukci je možná pouze pro registrované uživatele Elektronického aukčního systému
(dále jen „EAS“).Způsob registrace je uveden v Aukčním řádu zveřejněném na webových
stránkách www.nabidkamajetku.cz,na těchto webových stránkách je možné také registraci
provést <.>
<br> 2.Zároveň je podmínkou účasti složení částky na úhradu části kupní ceny (dále jen
„kauce“) ve smyslu čl.5 odst.2 písm.c) Aukčního řádu,a to ve výši 44 100,- Kč.Kauci
lze složit pouze bezhotovostním převodem na účet č.6015 – 3222231/0710 tak,aby
byla připsána na účet Zadavatele aukce ve lhůtě do 29.3.2021 do 24:00 hod.Jako
variabilní symbol a specifický symbol každý uživatel uvede údaje,které jsou zaslány
systémem po přihlášení se k aukci <.>
<br> 3.V případě,kdy se účastník aukce nestane Vítězem aukce a uhradil kauci jiným způsobem
než bezhotovostním převodem (platba v hotovosti u poskytovatele bank...

Načteno

edesky.cz/d/4513069

Meta

Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Vidov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz