« Najít podobné dokumenty

MČ Ostrava - Mariánské Hory a Hulváky - ud_73.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Ostrava - Mariánské Hory a Hulváky.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

ud_73.pdf
1/2
<br> Statutární město Ostrava ',: v : Městský obvod Mariánské Hory a Hulváky oznamenl 0 vyhlasenl
<br> úřad městského obvodu Vý bě rové h 0 řízení
<br> Tajemník úřadu vyhlašuje výběrové řízení č.1 1/2021 na obsazení pracovního místa v rámci Úřadu městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky
<br> Druh práce Koordinátor veřejných zakázek a správy budov
<br> Charakteristika práce
<br> Zajišťuje přípravu zakázek (opravy volných bytů,spolupráce s odborem investičním na investičních akcí za odbor bytový) a projektovou přípravu zakázek,zpracovává podklady pro zadání veřejných zakázek.Podílí se na přípravě smluv nebo dodatků ke smlouvám na zakázky,zajišťuje podklady pro vystavení objednávek.Zajišťuje realizaci zakázek a oprav vč.dozorování průběhu realizace zakázek,výběr a koordinaci dodavatelů a jiných účastníků stavby,prověřování a zajišťování úplnosti projektové dokumentace a zpracování zápisů a protokolů o předání staveb a zajišťování odstraňování nedostatků v průběhu její realizace.Zajišťuje splnění podmínek správních rozhodnutí vydaných v souvislosti s danou zakázkou.Podílí se na sestavování rozpočtu a provádí průběžnou kontrolu čerpání finančních prostředků z rozpočtu.Provádí technickoekonomické hodnocení efektivnosti investic.Spolupracuje při přípravě odborných podkladů k materiálům pro XXXX a zastupitelstvo města a městského obvodu.Provádí přípravu,realizaci a monitoring dotačních projektů <.>
<br> Místo výkonu práce Uřad městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky,Přemyslovců 63,Ostrava - Mariánské Hory <.>
<br> Předpoklady Dle © 4 zákona č.312/2002 Sb <.>,o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů <,>
<br> ve znění pozdějších předpisů <.>
<br> Požadovaná kvalifikace Vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu nebo vyšší odborné vzdělání,stavební směr
<br> výhodou <.>
<br> Jiné požadavky.všeobecný přehled o ustanoveních zákonů: - č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů,- č.312/2002 Sb <.>,o ú...

Načteno

edesky.cz/d/4512535

Meta

Nabídka zaměstnání   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Ostrava - Mariánské Hory a Hulváky      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz