« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - jih - Záměr obce prodat, směnit, darovat, pronajmout, propachtovat nemovitou věc

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - jih.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Záměr obce prodat, směnit, darovat, pronajmout, propachtovat nemovitou věc
Úřad městské části města Brna Brno » 'ih
<br> Mariánské.nám.11%,617 00 Brno č.j.MMB/0104542/202l/Vich
<br> 031.0
<br> Příloha:
<br> O 534 433" zam,Č.j.0535029 VZ <.>
<br> STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO
<br> ___„_„_„„_____.<.> _.Majetkový odbor MMB
<br> Záměr obce prodat,směnit,darovat,pronaimout,propachtovat nebo vvpůíčit hmotnou nemovitou věc nebo právo stavby anebo ie přenechat iako vým—osu a záměr obce smluvně zřídit
<br> právo stavby k pozemku ve vlastnictví obce
<br> V souladu s ustanovením % 39,odstavec 1,z.č.128/2000 Sb <.>,o obcích,v platném znění
<br> zveřejňujeme po dobu 15-ti dnů záměry statutárního města Brna
<br> 1.Předmět pronájmu:
<br> Stánek „Afrika“ v areálu Zoo Brno a stanice zájmových činností,příspěvkové organizace,umístěný na části pozemku p.č.1654/95,k.ú.Bystrc vč.skladovacích prostor stánku umístěných na pozemku p.č.1654/116,k.ú.Bystrc,na ploše o celkové výměře 120 m2 (stánek 51 m2 a skladovací prostory 69 m2) — č.16 — viz přiložená mapa areálu Zoo Brno - pronájem za účelem provozování občerstvení pro návštěvníky <.>
<br> Části pozemků p.č.1654/1,1654/51,1660 a 1668,k.ú.Bystrc,v areálu Zoo Brno a stanice zájmových činností,příspěvkové organizace,o celkové výměře 150 m2 — č.1—15 — viz přiložená mapa areálu Zoo Brno — pronájem za účelem provozování sezónních atrakcí a služeb,nevýherních automatů,prodeje specialit,občerstvení apod.Dle charakteru nabídek nájemců je možné rozměry ploch vrámci dané celkové výměry upravit <.>
<br> Doba nájmu:
<br> Stánek „Afrika“ vč.skladovacích prostor stánku — na dobu neurčitou Části pozemků p.č.1654/1,1654/51,1660 a 1668,k.ú.Bystrc — na dobu určitou během roku 2021 — sezónně,trvání nájmu dle typu nabízené služby
<br> Podmínky pronájmu:
<br> dodržování Návštěvního řádu Zoo Brno a stanice zájmových činností,příspěvkové organizace (veřejně přístupný na webových stránkách Zoo Brno)
<br> používání vratných recyklovatelných plastových kelímků
<br> platné ŽL,koncese
<br> uzavření nájemní smlouvy
<br> Podání žádosti o pronájem:...

Načteno

edesky.cz/d/4512526

Meta

Zveřejnění záměru   Prodej   Pronájem  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - jih      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz