« Najít podobné dokumenty

Obec Polepy (Kolín) - Společné územní a stavební řízení - rozhodnutí (+veřejná vyhláška)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Polepy (Kolín).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Společné územní a stavební řízení - rozhodnutí (+veřejná vyhláška) (738.41 kB)
<.> /9
<br> Městský úřad Kolín
Odbor výstavby – stavební úřad
Karlovo náměstí 78,280 12 Kolín I,e-podatelna: posta@mukolin.cz
tel.: +420 321 748 231,fax: +420 321 720 911,e-mail: stavebni.urad@mukolin.cz
sídlo odboru: Zámecká 160,Kolín I
<br>
<br> Naše čj.: MUKOLIN/SU 124418/20-zak
Obec Polepy,IČ 00235644
Polepy 131
280 02 Kolín 2
<br> zast.Bc.XXXX XXXXX,IČ XXXXXXXX
Komenského XX
XXX XX Plaňany
<br> Naše zn.: SU 28330/2020
<br> Počet listů: 9
Příloh/listů: 1/ověřená PD
<br> Vyřizuje: XXXXXX XXXXXX
Telefon: XXX XXX XXX
E-mail: tereza.zakova@mukolin.cz
<br> Datum: 16.02.2021
<br>
<br>  obec Polepy; pozemky p.č.258/1,p.č.359,p.č.258/35,p.č.171/6,p.č.358,p.č.258/7,p.č <.>
260 a p.č.258/27 v katastrálním území Polepy u Kolína
<br>  nový přechod pro chodce na silnici III/1250
<br>
<br>
Rozhodnutí
<br> Výroková část:
Dne 2.12.2020 podala Obec Polepy,IČ 00235644,Polepy 131,280 02 Kolín 2,zast.Bc.XXXX XXXXX <,>
IČ XXXXXXXX,Komenského XX,XXX XX Plaňany (dále jen „stavebník“) žádost o vydání společného
územního rozhodnutí a stavebního povolení (dále jen „společné povolení“) pro stavbu: nový přechod pro
chodce na silnici III/1250 (dále jen „stavební záměr“) na pozemcích p.č.258/1,p.č.359,p.č.258/35,p.č <.>
171/6,p.č.358,p.č.258/7,p.č.260 a p.č.258/27 v katastrálním území Polepy u Kolína <.>
<br> Městský úřad Kolín,odbor výstavby - stavební úřad,jako stavební úřad příslušný dle ustanovení § 15 odst.1
písm.c) zákona č.183/2006 Sb.o územním plánování a stavebním řádu,v platném znění (dále jen
"stavební zákon"),ve společném územním a stavebním řízení (dále jen „společné řízení“) přezkoumal podle
ustanovení § 94j až 94p stavebního zákona žádost o společné povolení a podle § 94p odst.2 stavebního
zákona schvaluje stavební záměr podle projektové dokumentace,kterou autorizoval Ing.XXXXX XXXXXX
(ČKAIT – XXXXXXX; IO XX nových přechod pro chodce) a XXXX XXX (ČKAIT - XXXXXXX,IO XX osvětlení nového
přechodu) pro který:
<br>
I.vydává společné povolení <.>
<br> Stavební záměr obsahuje:
n...

Načteno

edesky.cz/d/4510764

Meta

Územní plánování   Stavby   Jednání zastupitelstva   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Polepy (Kolín)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz