« Najít podobné dokumenty

Obec Písečné - Usnesení ze Zasedání Zastupitelstva obce Písečné 9.2.2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Písečné.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Usnesení ze zasedání 21.Zastupitelstva obce Písečné 9.2.2021 (158.91 kB)
Stránka 1 z 2
<br>
<br> Obec Písečné Zastupitelstvo obce Písečné
Písečné 145,378 72 Písečné
<br>
<br>
<br> Usnesení ze zasedání 21.Zastupitelstva obce Písečné <,>
<br> konaného dne 9.2.2021,od 17:00 hodin <.>
<br>
<br> * * *
<br>
Předsedající určil ověřovateli zápisu p.Milana Liščáka a p.Aloise Sigmunda a
<br> zapisovatelem p.Evu Trávníčkovou
<br>
<br> * * *
<br>
<br> Návrh usnesení:
<br> Zastupitelstvo obce Písečné schvaluje následující program zasedání:
<br>
<br> 1.Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
<br> 2.Schválení programu
<br> 3.Projednání a schválení Cenové přílohy pro rok 2021 FCC Dačice s.r.o <.>
<br> 4.Návrh rozpočtu provozních prostředků MŠ Písečné pro rok 2021 - na vědomí ZO
<br> 5.Projednání žádosti o dar pro Zvoneček z.s <.>
<br> 6.Projednání žádosti o dar na nákup a zpracování knižních fondů pro Obecní knihovnu
<br> Písečné 2021 <.>
<br> 7.Projednání žádosti o koupi pozemku na výstavbu RD v k.ú.Chvaletín <.>
<br> 8.Projednání žádosti o koupi pozemku na výstavbu RD v k.ú.Písečné
<br> 9.Rozpočtové opatření č.7b/2020 – na vědomí ZO
<br> 10.Projednání a schválení záměru výměny střešní krytiny a opravy krovu kaple ve
<br> Chvaletíně a podání žádosti o dotaci Ministerstvu kultury ČR prostřednictvím ORP na
<br> výše uvedené <.>
<br> 11.Projednání záměru přesunu sochy sv.Jana Nepomuckého v k.ú.Slavětín
<br> 12.Projednání a schválení Smlouvy o realizaci překládky sítě elektronických komunikací
<br> č.CB 2020_0057 s CETIN a.s <.>
<br> 13.Diskuse
14.Závěr
<br>
<br> Usnesení č.221 bylo schváleno <.>
<br>
<br>
<br> * * *
<br>
<br> Návrh usnesení:
<br> Zastupitelstvo obce Písečné schvaluje Cenovou přílohu pro rok 2021 ke smlouvě o
<br> dílo č.S00D206208 s FCC Dačice,s.r.o <.>
<br>
<br> Usnesení č.222 bylo schváleno <.>
<br>
<br> * * *
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Stránka 2 z 2
<br>
<br> Návrh usnesení:
<br> Zastupitelstvo obce Písečné schvaluje žádost o příspěvek pro Zvoneček z.s.ve výši
<br> 3 000 Kč
<br>
<br> Usnesení č.223 bylo schváleno <.>
<br>
<br>
<br> *...

Načteno

edesky.cz/d/4510392

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Prodej   Pronájem  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Písečné      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz