« Najít podobné dokumenty

Město Klecany - Oznámění o záměru města - prodat pozemek

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Klecany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

bez názvu
Město Klecany
<br> Do Klecánek 52,250 67 Klecany
<br> í L/
<br> v souladu s ust.% 39 odst.1) zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích ve znění pozdějších předpisů,zveřejňuje záměr prodat
<br> pozemky ve vlastnictví města p.č.790 (ostatní plocha,jiná plocha) o výměře 131 m2,část pozemků p.č.626/15 a p.č.627 (ostatní plocha,ostatní komunikace),označených v geometrickém plánu písmeny „l“ a „g“ o výměře 6 m2.které vznikají dle Geometrického plánu pro změnu hranic pozemků.změnu obvodu budovy č.1980-6/2020,vyhotoveným lng.Pavlem Dobešem,U Jezera 2034,155 00 Praha 5
<br> Bližší informace 0 podmínkách budou zájemcům pos/\ylnuzjv na Městském úřadě Klecany,XXXXX XXXXXXXX,tel.XXX XXX XXX,c—mail: kztcerova©mzyz-klecany.c:
<br>," Mesto Klecany 7 IČO: 00240290 Do Klecínek 52.250 67 Klecanv — 1 1
<br> Bc.XXXXXX XXXXXX starosta

Načteno

edesky.cz/d/4509606

Meta

Prodej   Zveřejnění záměru  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Klecany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz