« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Líšeň - Záměr obce prodat, směnit, darovat, pronajmout, propachtovat nebo vypůjčit hmotnou nemovitou věc

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Líšeň.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Záměr obce prodat, směnit, darovat, pronajmout, propachtovat nebo vypůjčit hmotnou nemovitou věc
č.j.MMB/0104542/2021/Vich STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO Majetkový odbor MMB Záměr obce prodat,směnit,darovat,pronajmout,propachtovat nebo vypůjčit hmotnou nemovitou věc nebo právo stavby anebo je přenechat jako výprosa a záměr obce smluvně zřídit právo stavby k pozemku ve vlastnictví obce V souladu s ustanovením § 39,odstavec 1,z.č.128/2000 Sb <.>,o obcích,v platném znění zveřejňujeme po dobu 15-ti dnů záměry statutárního města Brna 1.Předmět pronájmu: • Stánek „Afrika“ v areálu Zoo Brno a stanice zájmových činností,příspěvkové organizace,umístěný na části pozemku p.č.1654/95,k.ú.Bystrc vč.skladovacích prostor Stánku umístěných na pozemku p.č.1654/116,k.ú.Bystrc,na ploše o celkové výměře 120 m2 (stánek 51 m2 a skladovací prostory 69 m2) - č.16 - viz přiložená mapa areálu Zoo Brno - pronájem za účelem provozování občerstvení pro návštěvníky.• Části pozemků p.č.1654/1,1654/51,1660 a 1668,k.ú.Bystrc,v areálu Zoo Brno a stanice zájmových činností,příspěvkové organizace,o celkové výměře 150 m2 - č.1-15 - viz přiložená mapa areálu Zoo Brno - pronájem za účelem provozování sezónních atrakcí a služeb,nevýherních automatů,prodeje specialit,občerstvení apod.Dle charakteru nabídek nájemců je možné rozměry ploch v rámci dané celkové výměry upravit.Doba nájmu: • Stánek „Afrika“ vč.skladovacích prostor Stánku - na dobu neurčitou • Části pozemků p.č.1654/1,1654/51,1660 a 1668,k.ú.Bystrc - na dobu určitou během roku 2021 - sezónně,trvání nájmu dle typu nabízené služby Podmínky pronájmu: • dodržování Návštěvního řádu Zoo Brno a stanice zájmových činností,příspěvkové organizace (veřejně přístupný na webových stránkách Zoo Brno) • používání vratných recyklovatelných plastových kelímků • platné ŽL,koncese • uzavření nájemní smlouvy Podání žádosti o pronájem: Písemné žádosti o pronájem s uvedením navržené smluvní ceny včetně DPH za pronájem Stánku „Afrika“ a plochy na časové období budou od nájemců přebírány na ředitelství Zoo Brno a stanice zájmových činností,příspěvkové organizace s označe...

Načteno

edesky.cz/d/4509548

Meta

Zveřejnění záměru   Prodej   Pronájem  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Líšeň      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz