« Najít podobné dokumenty

Město Brno - Obřany - Oznámení VV

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Brno.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

0106821-ozn-VV-Mlynske-nabrezi_rek-vod.pdf
Magistrát města Brna
<br> Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Magistrát města Brna | Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství OVLHZ/MMB/0106821/2021
<br> Kounicova 67 | 601 67 Brno | www.brno.cz
<br> 1
<br> VÁŠ DOPIS Č.J.:
<br> ZE DNE: 2.3.2021
<br> NAŠE Č.J.: MMB/0109384/2021
<br> SPIS.ZN.: OVLHZ/MMB/0106821/2021
<br>
<br> VYŘIZUJE: Ing.XXXXXXXXX XXXXXX
<br> TELEFON: +XXX XXX XXX XXX
<br> E-MAIL: chylik.frantisek@brno.cz
<br> ID DATOVÉ SCHRÁNKY: a7kbrrn
<br>
<br> DATUM: 4.3.2021
<br> POČET LISTŮ: 02
<br>
<br>
<br> Oznámení o zahájení vodoprávního řízení
<br> Veřejná vyhláška
<br>
<br> Magistrát města Brna,Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství (dále jen „Odbor VLHZ MMB“) <,>
<br> jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad podle ust.§ 106 odst.1 zákona č.254/2001 Sb <.>,o vodách
<br> a o změně některých zákonů (vodní zákon),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“),podle ust <.>
<br> § 11 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a podle ust <.>
<br> § 15 zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších
<br> předpisů (dále jen „stavební zákon“) obdržel dne 3.3.2021 žádost
<br>
<br> statutárního města Brna,IČ 44992785,Dominikánské náměstí 196/1,602 00 Brno
<br> zastoupeného: Brněnské vodárny a kanalizace,a.s <.>,IČ 46347275,Pisárecká 555/1a,603 00 Brno
<br>
<br> dle ust.§ 15,115 vodního zákona a ust.§ 115 stavebního zákona
<br>
<br> o stavební povolení vodního díla:
<br> Brno,Mlýnské nábřeží – rekonstrukce vodovodu
<br>
<br> Stavba je umístěna na pozemcích p.č.34/1,81/32,v k.ú.Obřany,ulice Mlýnské nábřeží,Fryčajova.Zařízení
<br> staveniště bude na pozemku p.č.34/1,při ulici Mlýnské nábřeží <.>
<br>
<br> Popis stavby:
<br> Jedná se o rekonstrukci vodovodního řadu pro veřejnou potřebu v nové trase celkové délky 78,2 m,materiál:
<br> tvárná litina DN 100 s vnitřní cementovou vystýlkou a zinko-a...

Načteno

edesky.cz/d/4509252

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování   Stavební informace   Stavby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Brno      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz