« Najít podobné dokumenty

Město Brno - VŘ 020/2021 OŽP referent odpadového hospodářství

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Brno.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

VR_020_2021_OZP_referent_odpadoveho_hospodarstvi_zverejneni.pdf
Statutární město Brno - Magistrát města Brna | Dominikánské nám.1 | 601 67 Brno | IČO 449 92 785
<br> www.brno.cz
<br>
<br> Tajemník Magistrátu města Brna
<br> v souladu s § 7 zákona č.312/2002 Sb <.>,o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých
<br> zákonů,ve znění pozdějších předpisů
<br>
<br> oznamuje vyhlášení výběrového řízení č.020/2021
<br> na funkční místo úředníka/úřednice
<br> v pracovním poměru na dobu neurčitou
<br>
<br> r e f e r e n t o d p a d o v é h o h o s p o d á ř s t v í
<br> Odbor životního prostředí
<br> s místem výkonu práce: pracoviště Magistrátu města Brna
<br>
<br> Charakteristika pozice:
<br> Vykonává státní správu v oblasti odpadového hospodářství a v oblasti výrobků s ukončenou životností – obce
<br> s rozšířenou působnosti.Prování řízení o přestupcích v oblasti odpadového hospodářství a v oblasti výrobků
<br> s ukončenou životností.Zabezpečuje a koordinuje svoz směsného komunálního odpadu na území
<br> statutárního města Brna a dalších činností spojených s provozem obecního systému odpadového
<br> hospodářství včetně hospodaření s finančními prostředky.Připravuje materiály do orgánů města Brna <.>
<br> Zajišťuje výkon pohotovosti mimo pracovní dobu <.>
<br>
<br> Bližší informace o druhu práce Vám podá:
<br> Ing.XXXXX XXXXX,vedoucí Oddělení odpadového hospodářství a hydrogeologie,tel.542 174 552
<br>
<br> Platové podmínky: platová třída 10 – základní platový tarif od 21.260,- Kč do 31.240,- dle započitatelné
<br> praxe + osobní příplatek po 3 měsících <.>
<br>
<br> Termín nástupu: dle dohody,možno ihned po skončení VŘ <.>
<br>
<br> Kvalifikační předpoklady a požadavky:
<br>  vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu <,>
<br>  orientace v právních předpisech vztahujících se k činnosti obcí a k vykonávané činnosti,zejména:
<br> - zákon č.541/2020 Sb <.>,o odpadech,a prováděcí předpisy k němu vydané <,>
<br> - zákon č.542/2020 Sb <.>,o výrobcích s ukončenou životností <,>
<br> - zákon č.250/2016 Sb <.>,o...

Načteno

edesky.cz/d/4509251

Meta

Nabídka zaměstnání  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Brno      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz