« Najít podobné dokumenty

Obec Písečné - Pěstounská péče 3

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Písečné.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Pěstounská péče - 3. část.pdf (95.57 kB)
Pěstounská péče – pokračování – část 3 <.>
<br> V dnešním,již posledním díle tématu pěstounské péče,se podíváme na proces <,>
<br> kterým musí uchazeč o pěstounskou péči projít,než je zařazen do evidence
<br> uchazečů o zprostředkování pěstounské péče <.>
<br> Každý,kdo vážně uvažuje,že by rád přijal XXXX do pěstounské péče (ať již klasické
<br> dlouhodobé nebo přechodné),musí v prvé řadě navštívit OSPOD (orgán sociálně
<br> - právní ochrany dětí) v místě svého trvalého pobytu.Zde po úvodním rozhovoru
<br> se sociální pracovnicí,kdy se zjišťuje především žadatelova motivace k přijetí
<br> dítěte a jeho představy o dítěti,které by mohl přijmout do své péče,dostává
<br> uchazeč žádost o zařazení do evidence žadatelů o zprostředkování pěstounské
<br> péče.K této žádosti musí být ještě dle zákona 359/1999 Sb <.>,o sociálně - právní
<br> ochraně dětí,doloženo:
<br> - doklad o státním občanství nebo povolení k trvalému pobytu
<br> - opis z evidence Rejstříku trestu (vyžádá si obecní úřad s rozšířenou
<br> působností)
<br> - zpráva o zdravotním stavu
<br> - údaje o ekonomických a sociálních poměrech
<br> - písemný souhlas žadatele,že OSPOD je oprávněn zjišťovat údaje potřebné
<br> pro zprostředkování
<br> - písemný souhlas s účastí na přípravě fyzických osob k přijetí dítěte do
<br> rodiny
<br> - stanovisko OSPODu k žádosti o zprostředkování pěstounské péče
<br> Žadatel také sepíše svůj životopis a vyplní dotazník s požadavky na svěřené dítě
<br> (věk,zdravotní stav,pohlaví,barva pleti apod.).Sociální pracovnice pak navštíví
<br> uchazeče v jeho domácnosti,aby zjistila,jestli má uchazeč vhodné bytové a
<br> rodinné podmínky pro přijetí dítěte do své péče.Po odevzdání všech nutných
<br> formulářů a vypracované zprávy od sociální pracovnice se celý spis předává na
<br> krajský úřad <.>
<br> Krajsky úřad podle zákona č.359/1999 Sb <.>,o sociálně - právní ochraně dětí <,>
<br> provádí odborné posouzení žadatele o náhradní rodinnou péči a poté rozhoduje o
<br> jeho zařazení ...

Načteno

edesky.cz/d/4508513

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Písečné      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz