« Najít podobné dokumenty

Obec Světec - Pronájem a prodej nemovitého majetku obce Světec

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Světec.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Pronájem a prodej nemovitého majetku obce Světec
Pronájem a prodej nemovitého majetku obce Světec
<br> Ve smyslu zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích,& 39 odstl v platném znění
<br> Obec Světec zveřejňuje záměr pachtu:
<br> 1) Záměr pachtu části parcely p.<.> p č.459/1 k.ú.Světec () výměře cca 400ml za účelem
<br> zřízení zahrady zapsané na LV 10001 vedené u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,katastrální pracoviště Teplice
<br> aun '
<br>.„_ ll.-\ ÍÉ! QCÚ „\ ')Á/VEMY 742! 2) Záměr pachtu části parcely p.<.>.pč 459/1 k.ú.Světec o výměře cca 1501112 za účelem
<br> zřízeni zahrady zapsané na LV 10001 vedené u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,katastrální pracoviště Teplice
<br> 10774 542/5
<br> MMM/iw ' _zA/L/šďy 242,6
<br> 3) Záměr pachtu částí parcely p.p.č.459/1 k.ú.Světec o výměře cca 400m2 za účelem
<br> zřízení zahrady zapsané na LV 10001 vedené u Katastrálního úradu pro Ústecký kraj,katastrální pracoviště Teplice
<br> 4) Záměr pachtu části parcely p.p.č.48/10 k.ú.Chotějovice o výměře cca 128 m2 za účelem zřízení zahrady zapsané na LV 10001 vedené u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,katastrální pracoviště Teplice
<br> Ear-"'— grec
<br> „(*/Duff " ' ' Man.—“Jawa“
<br> ES;/5000 \!50,<.>
<br> 5) Záměr pachtu části parcely ppč.502 k.ú.Světec o výměře 40 m2 za úěelem zřízení zahrady zapsané na LV 10001 vedené u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,katastrální pracoviště Teplice
<br> i; ácazŠĚTŽÍÚ—ŠTÚÚÁÁÍÝÍZÁ M <.>
<br> 6) Záměr pachtu části parcely p.p.č.502 k.ú.Světec o výměře 44 m2 za úěelem zřízeni zahrady zapsané na LV 10001 vedené u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,katastrální pracoviště Teplice
<br> JVŽEG ll ZIV/MI
<br> l:; QCÚZ vím/MTM az <.>
<br> a?
<br> 7) Záměr pachtu části parcely p.p.č.185/1 k.ú.Světec — 75 m2 za účelem zřízení zahrady zapsané na LV 10001 vedené u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,katastrální pracoviště Teplice
<br> 8) Záměr pachtu části parcely p.p.č.48/10 k.ú.Chotčjovice,dle nového geometrického plánu p.p.č.48/35 o výměře 301 m2,p.p.č.48/36 o výměře 101 m2,p.p.č.48/44 o ...

Načteno

edesky.cz/d/4507651

Meta

Prodej   Pronájem  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Světec      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz