« Najít podobné dokumenty

Město Klecany - Veřejná výzva - výběrové řízení na obsazení funkce - recepční, podatelna

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Klecany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

bez názvu
VEŘEJNÁ VÝZVA
<br> Městský úřad Klecany zastoupený starostou města
<br> vyhlašuje výběrové řízení na obsazení funkce
<br> recepční,podatelna
<br> dle zákona č.262f2006 Sb.(zákoník práce) a nařízení vlády č.5643006 Sb <.>,o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě ve znění pozdějších předpisů
<br> Pracovní poměr na dobu neurčitou
<br> Místo výkonu práce: Klecany Předpokládaný nástup: ihned
<br> Předpokládaná výše Dlatu: 25.000Kč
<br> Charakteristika vvkonávané práce: Recepční,podatelna
<br> — komunikace s občany
<br> — podatelna Městského i stavebního úřadu
<br> — vedení spisové služby,e—podatelna
<br> - administrativní činnost podatelny,běžné kancelářské práce
<br> — zveřejňování dokumentů na úřední desce fyzické i elektronické - zveřejňování příspěvků na internetových stránkách města
<br> - výpomoc 5 distribucí Zpravodajů na odběmá místa
<br> - vedení ztrát a nálezů
<br> Předpoklady uchazeče pro vznik pracovního poměru:
<br> — občan ČR
<br> - dosažení věku 18 let
<br> - způsobilost k právním úkonům
<br> — bezúhonnost (za bezúhonnou se nepovažuje fyzická osoba,která byla pravomocně odsouzena pro trestný čin spáchaný úmyslně,nebo pro trestný čin spáchaný z nedbalosti za jednáni související s výkonem veřejné správy,pokud se podle zákona na tuto osobu nehledí,jakoby nebyla odsouzena) <.>
<br> Požadavky na uchazeče:
<br> - úplné středoškolské vzdělání
<br> - znalost na PC
<br> - základní přehled V legislativě (zákon o obcích)
<br> - schopnost samostatné pečlivé práce a aktivního přístupu k řešení problémů - organizační schopnosti
<br> - seriózní,slušně a trpělivé jednání
<br> - proaktivní přístup k občanům
<br> - občanská bezúhonnost
<br> Písemná přihláška do výběrového řízení musí obsahovat: - jméno,příjmení a titul uchazeče
<br> - datum a místo narození uchazeče
<br> státní příslušnost uchazeče
<br> - místo trvalého pobytu uchazeče
<br> číslo občanského průkazu
<br> datum a podpis uchazeče
<br> kontaktní údaje na uchazeče,telefon,e—mail
<br> |
...

Načteno

edesky.cz/d/4507418

Meta

Nabídka zaměstnání  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Klecany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz