« Najít podobné dokumenty

MČ Ostrava - Vítkovice - 40_2021.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Ostrava - Vítkovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

40_2021.pdf
POZVA N KA.<.> — & ĚÉŠEŠLtRŠáíššliTŘŽETŠ?
<br> „_
<br> zasedání Zastupitelstva městského obvodu Vítkovice
<br> místo konání: ÚMOb Vítkovice / 1.poschodí obřadní síň
<br> datum konání 15.březen (pondělí) 2021 v 15:00 hod <.>
<br> PROGRAM:
<br> Ověření zápisu z 13 zasedání ZMOb Vítkovice konaného dne 14.12 2020
<br> Určení ověřovatelů zápisu z 14.zasedání ZMOb Vítkovice konaného dne 15.03.2021
<br> Program 14.zasedání ZMOb Vítkovice konaného dne 15.03.2021
<br> Informativní zpráva o plnění usnesení ZMOb Vítkovice za 2.pololetí roku 2020
<br> Zpráva o bezpečnostní situaci ve služebním obvodě OO PČR Ostrava-Vítkovice za období od 1.7.2020 do 31.12.2020,zpráva o činnosti Městské policie Ostrava na území městského obvodu Vítkovice za
<br> třetí a čtvrté čtvrtletí roku 2020 <.>
<br> Zápis a usnesení z 11.zasedání Finančního výboru MOb Vítkovice
<br> Dodatky ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací zřízených MOb Vítkovice
<br> Zápůjčky ze sociálního fondu
<br> Zápis z 17 <.>,18.a 19.zasedání výboru pro podporu bezpečnosti a správy bytového & nebytového fondu
<br> 10.Informativní zpráva k vyhlášení opatření obecné povahy
<br> 11.Zápis z 17.a 18.zasedání kontrolního výboru
<br> 12.Předkupní práva k nemovitým věcem - budovy bez čp/če — způsob využití garáže
<br> 13.Stanovisko k výkupu nemovitých věcí,nesvěřených SMO—MOb Vítkovice
<br> 14.Různé
<br> Statutární město Ostrava Úřad městského obvodu ViTKOVtCE
<br> ff odbor.<.>.„.<.> ť.V._pisernnost ewdefm
<br> sme—ww.—
<br> vyvéšena dne:.<.>
<br> sňata dne.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.' VÚ? % __z_a správnost:.<.>.<.> _
<br>,„.<.>.:! :'---ní město 5531333
<br> s 'I- J' * \ U 'ÍC'Š gd.325323),E\í'.“„MŠÉQU _ _ _ a? max:" 1 i „ „ Statutem: mesto astra-ve GTZ!.<.> -= "" f' " " " <.>,_,_,_ _ městský obvod Vítkovice (š; všrrtcveCF Bylo Soucasne zverejnena (___ QŠF—ĚÁVÁŠH / na WWW.VÍÍKOVÍCB.OSÍfaVÉ \JJ- všmovlcz Lfď/
<br>.<.> ' XXXXXXX XXXXXX,starosta
<br> Ve Vítkovicích dne XX.XX.2021

Načteno

edesky.cz/d/4507397

Meta

Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od MČ Ostrava - Vítkovice
22. 04. 2021
22. 04. 2021
16. 04. 2021
16. 04. 2021
15. 04. 2021
  ...a další
Více dokumentů od MČ Ostrava - Vítkovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz