« Najít podobné dokumenty

MČ Praha - Koloděje - sb043-21 Usnesení vlády ČR k zajištění poskytování zdravotních služeb

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Praha - Koloděje.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

bez názvu
Ročník 2021
<br> SBÍRKA ZÁKONŮ
ČESKÁ REPUBLIKA
<br> Částka 43 Rozeslána dne 3.března 2021 Cena Kč 37,–
<br> O B S A H :
<br> 120.Usnesení vlády České republiky k zajištění poskytování zdravotních služeb poskytovateli zdravotních služeb akutní
lůžkové péče po dobu trvání nouzového stavu
<br>
<br> 120
<br> USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
<br> ze dne 3.března 2021 č.247
<br> k zajištění poskytování zdravotních služeb poskytovateli zdravotních služeb akutní
lůžkové péče po dobu trvání nouzového stavu
<br> V návaznosti na usnesení vlády č.196 ze dne 26.února 2021,kterým vláda v souladu s čl.5 a 6 ústavního
zákona č.110/1998 Sb <.>,o bezpečnosti České republiky,vyhlásila pro území České republiky z důvodu
ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru,označovaného jako SARS CoV-2,na území
České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm.a) až e) zákona č.240/2000 Sb <.>,o krizovém řízení
a o změně některých zákonů (krizový zákon),ve znění pozdějších předpisů,pro řešení vzniklé krizové
situace,rozhodla o přijetí krizových opatření,tímto ve smyslu ustanovení § 6 odst.1 písm.c) krizového
zákona <.>
<br> Vláda ukládá s účinností ode dne 4.března 2021 od 00:00 hod <.>
<br> 1.k zajištění poskytování zdravotních služeb poskytovateli zdravotních služeb,kteří poskytují akutní
lůžkovou péči pacientům s onemocněním COVID-19,a poskytovateli lázeňské léčebně rehabilitační péče <,>
kteří poskytují zdravotní péči pacientům s onemocněním COVID-19,po dobu platnosti nouzového
stavu v souvislosti s výskytem epidemie COVID-19 na území České republiky pracovní povinnost
lékařům a zdravotnickým pracovníkům,kteří vykonávají nelékařské zdravotnické povolání,kteří jsou
poskytovatelem zdravotních služeb ve formě
<br> i.ambulantní péče <,>
<br> ii.jednodenní péče,nebo
<br> iii.lůžkové péče,v jejichž zdravotnickém zařízení nejsou hospitalizováni pacienti s onemocněním
COVID-19 <,>
<br> nebo jsou zaměstnanci takového poskytovatele; tato povinnost se nevztahuje na poskytovatele v obo...
Obsah vyvěšení
Ročník 2021
<br> SBÍRKA ZÁKONŮ
ČESKÁ REPUBLIKA
<br> Částka 43 Rozeslána dne 3.března 2021 Cena Kč 37,–
<br> O B S A H :
<br> 120.Usnesení vlády České republiky k zajištění poskytování zdravotních služeb poskytovateli zdravotních služeb akutní
lůžkové péče po dobu trvání nouzového stavu
<br>
<br> 120
<br> USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
<br> ze dne 3.března 2021 č.247
<br> k zajištění poskytování zdravotních služeb poskytovateli zdravotních služeb akutní
lůžkové péče po dobu trvání nouzového stavu
<br> V návaznosti na usnesení vlády č.196 ze dne 26.února 2021,kterým vláda v souladu s čl.5 a 6 ústavního
zákona č.110/1998 Sb <.>,o bezpečnosti České republiky,vyhlásila pro území České republiky z důvodu
ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru,označovaného jako SARS CoV-2,na území
České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm.a) až e) zákona č.240/2000 Sb <.>,o krizovém řízení
a o změně některých zákonů (krizový zákon),ve znění pozdějších předpisů,pro řešení vzniklé krizové
situace,rozhodla o přijetí krizových opatření,tímto ve smyslu ustanovení § 6 odst.1 písm.c) krizového
zákona <.>
<br> Vláda ukládá s účinností ode dne 4.března 2021 od 00:00 hod <.>
<br> 1.k zajištění poskytování zdravotních služeb poskytovateli zdravotních služeb,kteří poskytují akutní
lůžkovou péči pacientům s onemocněním COVID-19,a poskytovateli lázeňské léčebně rehabilitační péče <,>
kteří poskytují zdravotní péči pacientům s onemocněním COVID-19,po dobu platnosti nouzového
stavu v souvislosti s výskytem epidemie COVID-19 na území České republiky pracovní povinnost
lékařům a zdravotnickým pracovníkům,kteří vykonávají nelékařské zdravotnické povolání,kteří jsou
poskytovatelem zdravotních služeb ve formě
<br> i.ambulantní péče <,>
<br> ii.jednodenní péče,nebo
<br> iii.lůžkové péče,v jejichž zdravotnickém zařízení nejsou hospitalizováni pacienti s onemocněním
COVID-19 <,>
<br> nebo jsou zaměstnanci takového poskytovatele; tato povinnost se nevztahuje na poskytovatele v obo...

Načteno

edesky.cz/d/4507357

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Praha - Koloděje      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz