« Najít podobné dokumenty

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR - Odborný rada – odborný pracovník ochrany přírody – zoolog (1323)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Agentura ochrany přírody a krajiny ČR.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Odborný rada – odborný pracovník ochrany přírody – zoolog (1323)
Stránka 1 z 4
<br> KAPLANOVA 1931/1
148 00 PRAHA 11 – CHODOV
<br> TEL: 951 421 242
FAX: 951 421 241
<br> ID DS: DKKDKDJ
aopkcr@nature.cz
<br> Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na volné služební místo
<br>
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (dále jen „AOPK ČR“)
vyhlašuje dle zákona č.234/2014 Sb <.>,o státní službě (dále jen „zákon“),výběrové
<br> řízení na obsazení volného služebního místa:
<br>
XXXXXXX XXXX – odborný pracovník ochrany přírody – zoolog (XXXX)
<br> v Oddělení druhové ochrany živočichů (111) <,>
<br> Odbor zvláštní ochrany přírody (110)
<br>
<br> Praha 4.3.2021,č.j.: SR/0022/US/2021 - 2
Vyvěšeno na úřední desce: 4.3.2021
<br> Informace o služebním místě:
<br>  profese: zoolog;
<br>  pozice: XXXXXXX XXXX – odborný pracovník ochrany přírody (XXXX);
<br>  obor služby: 52.Ochrana přírody a krajiny;
<br>  oddělení: druhové ochrany živočichů (111);
<br>  odbor: zvláštní ochrany přírody (110);
<br>  služební úvazek: 0,8;
<br>  služební poměr: na dobu neurčitou (za podmínky složení úřednické zkoušky);
<br>  místo výkonu služby: AOPK ČR,Kaplanova 1931/1,148 00 Praha 11;
<br>  předpokládaný nástup: 15.4.2021 (za předpokladu dokončení výběrového
řízení nebo dle domluvy);
<br>  platová třída: 12 <.>
<br> Služba zahrnuje zejména:
<br>  přípravu odborných stanovisek v oblasti obecné a zvláštní druhové ochrany pro
vnitřní potřebu organizace i pro externí subjekty;
<br>  zpracování a zajišťování záchranných programů zvláště chráněných
a ohrožených druhů živočichů;
<br>  agendu související s udržitelností projektu Interreg Malsemuschel (Podpora
přirozeného prostředí a výskytu perlorodky říční (Margaritifera margaritifera)
v povodí Malše;
<br>  koordinaci a administraci realizace záchranného programu perlorodky říční;
<br>  komunikace s dotčenými orgány (MŽP,krajské úřady,externí subjekty,atd.) <.>
<br> Ke službě požadujeme:
<br>  vysokoškolské vzdělání minimálně v bakalářském studijním programu,nelépe
v oboru zoologie,ochrana přírody,ekologi...

Načteno

edesky.cz/d/4506722

Meta

Nabídka zaměstnání  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
13. 05. 2022
29. 04. 2022
20. 04. 2022
31. 03. 2022
17. 03. 2022
  ...a další
Více dokumentů od Agentura ochrany přírody a krajiny ČR      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz