« Najít podobné dokumenty

Město Spálené Poříčí - Rozpočet města Spálené Poříčí na rok 2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Spálené Poříčí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozpočet města Spálené Poříčí na rok 2021
Příjmy
<br> Daňové příjmy: 34 216,02
<br> Daň z příjmů FO placená plátci 1 370,00
<br> Daň z příjmů FO placená poplatníkem 85,00
<br> Daň z příjmů FO vybíraná srážkou 1 020,00
<br> Daň z příjmů právnických osob 5 920,00
<br> Daň z příjmů za obec za rok 2020 1 100,00
<br> Daň z přidané hodnoty 22 370,00
<br> Odvod za odnětí půdy 1,02
<br> Daň z nemovitostí 2 350,00
<br> Poplatky: 2 532,00
<br> Správní poplatky 300,00
<br> Poplatky ze psů 75,00
<br> Poplatky za užívání veřejného prostranství 7,00
<br> Daň z hazardních her 250,00
<br> Poplatek za komunální odpad 1 900,00
<br> Dotace: 16 494,15
<br> Dotace OPŽP - Veřejný vodovod Lučiště 4 173,21
<br> Dotace SFŽP - ČOV Lipnice 4 065,62
<br> Dotace OPŽP - Revitalizace návsi v Hořehledech 390,32
Dotace MMR - Rekonstrukce kulturního domu v Číčově 5 079,20
<br> Dotace MMR - Oprava hřbitovní zdi v Lučištích 500,00
<br> Příspěvek na výkon státní správy 2 285,80
<br> Ostatní příjmy: 11 852,70
<br> Lesy 2 000,00
<br> Nájem z honiteb 16,00
<br> Pitná voda - vodné,příspěvky za vodovodní přípojky 2 400,00
Odvádění a čištění odpadních vod - stočné,příspěvky na kanaliz.přípojky Republ.ul.950,00
<br> Vodní díla v zem.krajině - povolenky na místní rybníky 15,00
<br> Infocentrum - prohlídky městem,prodej propagačních předmětů 300,00
<br> Městská knihovna 8,00
Kultura 50,00
<br> SPOZ - pronájmy zámku (svatby,semináře,platba energií od ZUŠ) 40,00
<br> Bytové hospodářství - nájmy včetně úhrady služeb 1 950,00
<br> DPS - nájmy včetně úhrady služeb 1 600,00
<br> Nebytové hospodářství - pronájmy pozemků a budov,pachty 1 350,00
<br> Pohřebnictví 20,00
<br> Odpadové hospodářství (příjmy z třídění odpadů - EKO-KOM) 330,00
<br> Komunální služby (prodej šrotu,pronájem movitých věcí) 70,00
<br> Požární ochrana - příjmy 5,00
<br> Příjmy z kopírování a inzerce,náhrady za věcná břemena,poj.události,pokuty 70,00
<br> Příjmy z prodeje pozemků 405,70
<br> Příjmy z úroků 3,00
<br> Sociální fond - tvorba fondu v roce 2021 270,00
<br> Příjmy v roce 2021 ...

Načteno

edesky.cz/d/4506603

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Volby   Prodej   Pronájem   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Spálené Poříčí      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz