« Najít podobné dokumenty

Obec Světec - Zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Světec.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím
Zpráva
<br> O poskytování informací podle zákona č.106/ 1999 Sb <.>,o svobodném přístupu k informacím - v DSO Mikroregion Svornost za rok 2020
<br> 1.Poěet podaných žádostí o informace.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> O 2.Počet podaných odvolání proti rozhodnutí.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.O 3.Výs1edky řízení o sankcích za nedodržování
<br> zákona bez uvádění osobních údajů.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> O 4.Další informace vztahující se k uplatnění
<br> tohoto zákona.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 0
<br> Výroční zpráva byla projednána v Mikroregionu Svornost dne
<br> Vyvěšeno dne: 15.2.2021
<br> Sejmuto bude dne: 3.3.2021 )“
<br> !=,!
<br> MgrEva Krej skov '_
<br> předsedkyně mikroregionu
<br> SMÍkrorEQJOn VORNOST sídlo Kostomíaz.y pod M a C 417 54 Ješovkcm

Načteno

edesky.cz/d/4506292

Meta

Zákon 106/1999  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Světec      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz