« Najít podobné dokumenty

MČ Ostrava - Vítkovice - 39_2021.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Ostrava - Vítkovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

39_2021.pdf
1/3
<br> Statutární město Ostrava
<br> M Bylo současně zveřejněno Uřad městského obvodu 0© / na www.vrtkovrceostravacz V'TKQV'C $tatutární město Ostrava odbor.<.>.<.>.<.>.<.> „ í/.*.“.Í.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.Uřad městského obvodu Vítkovice pisemnosrewd nšní odbor výstavby,životního prostředí a stavebního řádu (=,-8,0 _____ Šý? Mgč/.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.„ vyvěšena dnejďwžf sňata dne Vase znacka: za správnost:.<.> „.<.> a—“č Ze dne: 1.3.2021 C.j.: V1TK/04209/21/VŽPaSŘ/Če XXXXXX XXXXXXX Sp.Zn.: S-VITK/OXXXX/XX/X Ruská XXX/XXA _ _ 703 00 Ostrava Statutární.město Ostrava Vyřizuje: XXX XXXXX XXX%?:ŠŠÉÍŠŠĚŠíří/?ii'igníéinkgšáe Telefon: XXX XXX XXX a kultury " ID XXX.schránky: XmqbrXX a XX,XX; AVAE.<.> E—mail: jkubik©vitkoviceostravacz Datum: 2.3.2021
<br> Stanovení místní úpravy provozu ul.Mírová - vyhrazené parkovací stání
<br> Opatření obecné povahy
<br> podle ustanovení 55 171 — 173 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů a podle ust.© 77 odst.5 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů ve znění pozdějších předpisů zveřejňujeme tento
<br> Příkaz o dopravním značení (trvalém) č.7/2021
<br> Statutární město Ostrava,ÚMOb Vítkovice,odbor výstavby,životního prostředí a stavebního řádu dle ust.& 139 odst.2 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích,ve znění pozdějších předpisů a podle čl.23 odst.2 písm.b) obecně závazné vyhlášky města č.14/2013,kterou se vydává Statut města Ostravy,jako věcně a místně příslušný úřad pro místní komunikace 111.a IV.třídy a účelové komunikace na území statutárního města Ostravy MOb Vítkovice ve smyslu ust.© 77 a š 77a zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích v platném znění stanoví trvalou úpravu silničního provozu takto:
<br> ' osazení dopravního značení - na místní komunikaci ul.Mírová naproti bytového domu Ruská 37A,dodatkové tabulky E 13 s číslem RZ „GTO 3656“,která bude osazena na stávající svislé dopravní značení IP 12 „...

Načteno

edesky.cz/d/4506181

Meta

Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od MČ Ostrava - Vítkovice
22. 04. 2021
22. 04. 2021
16. 04. 2021
16. 04. 2021
15. 04. 2021
  ...a další
Více dokumentů od MČ Ostrava - Vítkovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz