« Najít podobné dokumenty

Město Klecany - Usnesení č. 6/2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Klecany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

bez názvu
1
<br>
<br> Usnesení č.6 /2021
<br> ze zasedání Rady města Klecany,které se konalo dne 1.března 2021 od 16:00
<br> Přítomni dle prezenční listiny: Mgr.XXXXX XXXXXX,Bc.XXXXXX XXXXXX,Mgr.XXXXX XXXXXX,Ing.Jiří
<br> Bendl
<br> Omluven: XXX XXXXXXXX
<br>
<br> Program zasedání:
<br> X.Schválení programu
<br> 2.Odkup pozemků p.č.790 a částí pozemků p.č.626/15 a p.č.627
<br> 3.Žádost o ukončení nájemní smlouvy
<br> 4.Informace a odpuštění nájemného Paitnball
<br> 5.Termín jednání zastupitelstva města
<br> 6.Dotace z programu Oranžové hřiště nadace ČEZ
<br>
<br> Rada města Klecany:
<br> 1.Schválila program zasedání
<br> Hlasování: 4 pro – 0 proti – 0 zdržel se
<br> 2.Bere na vědomí žádost manželů Srbových o odkup pozemků p.č.790 a částí pozemků p.č <.>
<br> 626/15 a p.č.627 dle geometrického plánu č.1980-6/2020 <.>
<br> Předkládá žádost zastupitelstvu města <.>
<br> Hlasování: 4 pro – 0 proti – 0 zdržel se
<br> 3.Schválila ukončení nájemní smlouvy č.011/2019 k 5.3.2021 se společností Pivovar nad
<br> Kolčavkou a.s <.>,IČ 02963469,se sídlem Nad Kolčavkou 907,190 00 Praha 9 ke dni
<br> 5.3.2021 <.>
<br> Hlasování: 4 pro – 0 proti – 0 zdržel se
<br> 4.Vzala na vědomí informaci od p.Radima Slepánka,IČ 72490012,se sídlem Seifertova 49 <,>
<br> 130 00 Praha 3 o přerušení činnosti ještě od 1.4.2021 do 30.4.2021 <.>
<br> Schválila přerušení placení nájmu do 30.4.2021 <.>
<br> Hlasování: 4 pro – 0 proti – 0 zdržel se
<br> 5.Schválila termín Zastupitelstva města Klecany na den 29.3.2021 v 18.15 hodin v zasedací
<br> místnosti městského úřadu <.>
<br> Hlasování: 4 pro – 0 proti – 0 zdržel se
<br> 6.Vzala na vědomí získání dotace 300 000,- Kč z programu Oranžové hřiště nadace ČEZ a
<br> schvaluje nákup herních a sportovních prvků pro mládež do sportovně relaxačního parčíku
<br> ve sportovním areálu: mikádo žebřík,dodavatel Hřiště.cz,Zábrdovická 2,615 00 Brno –
<br> Židenice,IČ: 28354303 za cenu 245 430,- Kč a lezeckého boulderového kamenu Kámen
<br> SK4,dodavatel Rockplast IČO: 13617...

Načteno

edesky.cz/d/4505329

Meta

Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Klecany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz