« Najít podobné dokumenty

Město Klecany - Usnesení č. 5/2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Klecany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

bez názvu
1
<br>
<br> Usnesení č.5 /2021
<br> ze zasedání Rady města Klecany,které se konalo dne 22.února 2021 od 16:00
<br> Přítomni dle prezenční listiny: Mgr.XXXXX XXXXXX,XXX XXXXXXXX,Bc.XXXXXX XXXXXX,Mgr.Roman
<br> Binder
<br> Omluven: Ing.XXXX XXXXX
<br> Hosté: Ing.Rathouzský,p.Kamínek
<br>
<br> Program zasedání:
<br> 1.Schválení programu
<br> 2.Souhlas s konáním sportovní akce
<br> 3.Nájemní smlouva č.001/2021
<br> 4.Dodatek č.1 k nájemní smlouvě č.005/2019
<br> 5.Dodatek č.1 k nájemní smlouvě č.001/2019
<br> 6.Dodatek č.8 ke smlouvě o dílo Intezifikace ČOV
<br> 7.Záměr vypůjčit budovu č.p.972
<br> 8.Prodej trezoru
<br> 9.Dodatek č.2 ke kupní smlouvě
<br>
<br>
<br> Rada města Klecany:
<br> 1.Schválila program zasedání
<br> Hlasování: 4 pro – 0 proti – 0 zdržel se
<br> 2.Schválila konání sportovní akce XCO Beckov spolku AktivKid z.s <.>,IČ 05504767,se sídlem
<br> Pod Černou skálou 659,250 67 Klecany.Cyklistické závody se budou konat v termínech
<br> 2.5.2021 a 5.6.2021 od 8 do 19 hodin za dodržení hygienických opatření <.>
<br> Hlasování: 4 pro – 0 proti – 0 zdržel se
<br> 3.Schválila znění a podpis nájemní smlouvy č.001/2021 se spol.Max sport CZ,IČ 07958552 <,>
<br> se sídlem Marešova 643/6,190 00 Praha 9 na nebytové prostory v areálu Dolní Kasárna <.>
<br> Hlasování: 4 pro – 0 proti – 0 zdržel se
<br> 4.Schválila dodatek č.1 k nájemní smlouvě č.005/2019 bytu č.4 uzavřenou s Lucií
<br> Janouškovou,Klecany 343,250 67 Klecany na prodloužení nájmu v sociálním bytu <.>
<br> Hlasování: 4 pro – 0 proti – 0 zdržel se
<br> 5.Schválila dodatek č.1 k nájemní smlouvě č.001/2019 bytu č.3 uzavřenou s Terezou
<br> Horváthovou,Mírová 415,250 67 Klecany na prodloužení nájmu v sociálním bytu <.>
<br> Hlasování: 4 pro – 0 proti – 0 zdržel se
<br> 6.Bere na vědomí změnové listy č.11 a 12 – řešení nesouladu skutečně provedených prací
<br> s projektovou dokumentací (chodníky,betonové palisády,úpravy vedení vodovodu <,>
<br> kompozitní prvky,bourací práce dosazovací nádrže): vícepráce 410...

Načteno

edesky.cz/d/4505328

Meta

Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Klecany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz