« Najít podobné dokumenty

MČ Pardubice VI - Svítkov - Zápis z 39. schůze Rady městského obvodu Pardubice VI ze dne 01.03.2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Pardubice VI - Svítkov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

text dokumentu [PDF, 203 kB]
1
<br> Městský obvod – Statutární město Pardubice
<br> Městský obvod Pardubice VI
<br> Úřad MO Pardubice VI – OES
<br> Kostnická 865,Svítkov,530 06 Pardubice
<br>
<br>
<br> Zápis
<br>
<br>
<br> z 39.schůze Rady městského obvodu Pardubice VI <,>
<br> konané dne 01.03.2021 v zasedací místnosti Úřadu MO Pardubice VI
<br>
<br>
<br> Přítomni: PhDr.XXXX XXXXXXXX,XXXXXX XXXXX,Ing.XXXXXXXXX XXXXX PhD <.>,XXXXX XXXXXXXX,Daniel
<br> Křivka
<br>
<br> Omluven:
<br>
<br> Hosté: Ing.XXXX XXXXX,tajemník ÚMO Pardubice VI
<br>
<br> Schůzi v 15:30 hod.zahájil a řídil starosta PhDr.XXXX XXXXXXXX.Na začátku schůze přivítal
<br> vlastníka pozemku p.č.627/60 k.ú.Staré Čivice,který následně představil svůj záměr využití a
<br> provozování stavby na pozemku p.č.627/60 k.ú.Staré Čivice,ulice Kokešova <.>
<br>
<br> Poté starosta navrhl program,který byl schválen <.>
<br>
<br>
<br>
<br> Program schůze:
<br> I.Schválení zápisu z 38.řádné schůze Rady MO Pardubice VI
II.Projednání předložených zpráv: 1 - 12
<br> III.Informativní zprávy: A - B
IV.Kontrola plnění usnesení z minulých schůzí
V.Diskuse - různé
<br> (5 pro)
<br>
<br>
<br> I.Schválení zápisu z 38.řádné schůze Rady,určení ověřovatele dnešního zápisu
<br> Zápis z 38.řádné schůze RMO Pardubice VI byl ověřen,usnesení vyvěšena na úřední desce <.>
<br> (5 pro)
<br>
<br> Ověřovatelem zápisu z 39.schůze RMO Pardubice VI byl určen:
<br> XXXXXX XXXXX
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 2
<br>
<br>
<br>
<br> II.Předložené zprávy:
<br>
<br>
<br> 1.Nařízení statutárního města Pardubic č.…/2021,kterým se stanoví maximální ceny
některých služeb krematoria
<br> Usnesení R2021-498
<br> XXXX MO Pardubice VI souhlasí s návrhem Nařízení statutárního města Pardubic č.…/2021 <,>
<br> kterým se stanoví maximální ceny některých služeb krematoria ve znění přílohy č.1 tohoto
<br> usnesení <.>
<br> (5 pro)
<br>
<br> 2.Žádost Krajské knihovny v Pardubicích o poskytnutí dotace na nákup literatury do
výměnného fondu
Rozprava
<br> p.Socha – navrhuje...

Načteno

edesky.cz/d/4504768

Meta

Veřejná zakázka  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Pardubice VI - Svítkov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz