« Najít podobné dokumenty

Obec Dasnice - Mimořádné-opatření-nařízení-izolace-a-karantény-s-účinností-od-3.-3.-2021-do-odvolání-1

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dasnice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Mimořádné-opatření-nařízení-izolace-a-karantény-s-účinností-od-3.-3.-2021-do-odvolání-1
MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
Palackého náměstí 375/4,128 01 Praha 2
<br> Str.1 z 5
<br> Praha 2.března 2021
<br> Č.j.: MZDR 40555/2020-4/MIN/KAN
<br> *MZDRX01ERA8Q*
MZDRX01ERA8Q
<br> M IM OŘ Á D NÉ O P AT Ř E N Í
<br> Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst.1 písm.g) zákona
č.258/2000 Sb <.>,o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů <,>
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č.258/2000 Sb.“),nařizuje postupem podle
§ 69 odst.1 písm.i) a odst.2 zákona č.258/2000 Sb.k ochraně obyvatelstva a prevenci
nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem
SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření:
<br>
I <.>
<br> S účinností ode dne 3.března 2021 od 00:00 hod.do odvolání tohoto mimořádného
opatření se nařizuje všem poskytovatelům zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické
lékařství nebo praktické lékařství pro děti a dorost,všem krajským hygienickým stanicím
a Hygienické stanici hlavního města Prahy postupovat k zabránění šíření epidemie
onemocnění COVID-19 tak,že nařídí izolaci ve smyslu § 2 odst.6 zákona č.258/2000 Sb <.>
v minimální délce trvání 14 dnů ode dne odběru diagnostického vzorku,jehož vyšetření
přítomnost viru SARS-CoV-2 prokázalo,a to:
1.všem osobám,které mají pozitivní výsledek RT-PCR testu na přítomnost viru
<br> SARS-CoV-2,a
2.všem osobám,které mají pozitivní výsledek POC antigenního testu na přítomnost
<br> antigenu viru SARS-CoV-2 a zároveň vykazují příznaky onemocnění COVID-19 <,>
(dále jen „pozitivně testovaná osoba“) <.>
<br>
<br> II <.>
<br> S účinností ode dne 3.března 2021 od 00:00 hod.do odvolání tohoto mimořádného
opatření se nařizuje všem poskytovatelům zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické
lékařství nebo praktické lékařství pro děti a dorost,všem krajským hygienickým stanicím
a Hygienické stanici hlavního města Prahy postupovat k zabránění šíření epidemie
onemocnění COVID-19 tak,že ukončí izolaci:
1.u osob nevykazujících klinické příznaky onemocnění ...

Načteno

edesky.cz/d/4504757

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Dasnice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz