« Najít podobné dokumenty

MČ Ostrava - Michálkovice - ud 28.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Ostrava - Michálkovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

ud 28.pdf
fam
<br> Statutární město Ostrava starosta městského obvodu Michálkovice
<br> Pozvánka na 12.zasedání zastupitelstva městského obvodu konané dne 11.03.2021
<br> Místo jednání: Kulturní dům Michálkovice,Československé armády 101,715 00 Ostrava- Michálkovice
<br> Začátek jeďnáni : 17:00
<br> Pozvánka
<br> Návrh programu
<br> Časový rozvrh:
<br> 17:00
<br> Zahájení
<br> Schválení programu 12.zasedání zastupitelstva městského obvodu
<br> Určení ověřovatelů zápisu
<br> Zpráva ověřovatelů zápisu
<br> Projednávání materiálů
<br> Organizační záležitosti
<br> Dotazy,připomínky,podněty členů ZMOb
<br> Diskuze - Různé
<br> Závěr
<br> Seznam materiálů:
<br> Poř.Čislo
<br> č.Materiáiu Věc Předkládá 1 ZMOb/OOOI/Zl Schválení programu zasedání 2 ZMOb/OOO2/21 Určení ověřovatelů zápisu 3 ZMOb/OOO3/21 Zpráva ověřovatelů zápisu,Uřad městského obvodu Michálkovice 4 ZMOb/OOO4/21 Zpráva o činnosti orgánů městského
<br> obvodu
<br> „.? písemnost ev.č.: MŠ.—__
<br> u!JW'Ěštřma dne: v :; „„,!
<br> sňata dne: _____._T___.___._.<.> __„.Ž! / za spravnost: “v
<br> souběžně zveřejněna na internetu
<br> Žďíďzf
<br> 5 ZMOb/OOOS/Zí
<br> 6 ZMOb/0006/21
<br> 7 ZMOb/OOUS/Zl
<br> 8 ZMOb/0007/21
<br> 9 ZMOb/0009/ 21
<br> Koupě budovy garáže na pozemku parc.č.956 v k.ú.Michálkovice
<br> Žádost o prodej pozemku parc.č.st.1307 v k.ú.Michálkovice,obec Ostrava
<br> Žádost o prodej části pozemku parc.č.2/2 V k.ú.Michálkovice,obec Ostrava
<br> Žádost o prodej pozemku parc.č.st.559 v k.ú.Michálkovice,obec Ostrava
<br> Rozhodnutí o poskytnutí dotací z rozpočtu MOb Michálkovice ?: Programu na podporu kulturních,sportovních & volnočasových aktivit v roce 2021
<br> Ing.XXXXXX XXXXXXX,Ph.D <.>
<br> starosta
<br> V Ostravě Datum: 03.03.202l

Načteno

edesky.cz/d/4504747

Meta

Prodej   Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od MČ Ostrava - Michálkovice
21. 04. 2021
21. 04. 2021
21. 04. 2021
13. 04. 2021
09. 04. 2021
  ...a další
Více dokumentů od MČ Ostrava - Michálkovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz