« Najít podobné dokumenty

MČ Praha - Koloděje - sb042-21 Usnesení vlády o změně krizových opatření

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Praha - Koloděje.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

bez názvu
Ročník 2021
<br> SBÍRKA ZÁKONŮ
ČESKÁ REPUBLIKA
<br> Částka 42 Rozeslána dne 2.března 2021 Cena Kč 37,–
<br> O B S A H :
<br> 117.Nař ízení vlády,kterým se mění nařízení vlády č.83/2020 Sb <.>,o povolání vojáků v činné službě a příslušníků Celní
správy České republiky k plnění úkolů Policie České republiky v souvislosti s epidemií viru SARS-CoV-2,ve znění
nařízení vlády č.155/2020 Sb <.>
<br> 118.Usnesení vlády České republiky o změně krizového opatření vyhlášeného pod č.114/2021 Sb <.>,ve znění změny
vyhlášené pod č.116/2021 Sb <.>
<br> 119.Usnesení vlády České republiky o změně krizového opatření vyhlášeného pod č.113/2021 Sb <.>,ve znění změny
vyhlášené pod č.115/2021 Sb <.>
<br>
<br> 117
<br> NAŘÍZENÍ VLÁDY
<br> ze dne 1.března 2021 <,>
<br> kterým se mění nařízení vlády č.83/2020 Sb <.>,o povolání vojáků v činné službě
a příslušníků Celní správy České republiky k plnění úkolů Policie České republiky
v souvislosti s epidemií viru SARS-CoV-2,ve znění nařízení vlády č.155/2020 Sb <.>
<br> Vláda nařizuje podle § 22 odst.1 a 2 zákona
č.273/2008 Sb <.>,o Policii České republiky,a podle
zákona č.219/1999 Sb <.>,o ozbrojených silách České
republiky,ve znění pozdějších předpisů:
<br> Čl.I
<br> Nařízení vlády č.83/2020 Sb <.>,o povolání vo-
jáků v činné službě a příslušníků Celní správy České
republiky k plnění úkolů Policie České republiky
v souvislosti s epidemií viru SARS-CoV-2,ve znění
nařízení vlády č.155/2020 Sb <.>,se mění takto:
<br> 1.V § 1 se číslo „4096“ nahrazuje číslem
„5000“ a číslo „432“ se nahrazuje číslem „300“ <.>
<br> 2.V § 1 se dosavadní text označuje jako odsta-
vec 1 a doplňuje se odstavec 2,který zní:
<br> „(2) Povolání podle odstavce 1 končí uplynutím
dne,kdy skončí nouzový stav vyhlášený dne
26.února 2021.“ <.>
<br> Čl.II
Účinnost
<br> Toto nařízení nabývá účinnosti dnem jeho vy-
hlášení <.>
<br> Předseda vlády:
<br> Ing.Babiš v.r <.>
<br> 1.místopředseda vlády a ministr vnitra:
<br> Hamáček v.r <.>
<br> Ministr obrany:
<br> Mgr.Metnar v.r <.>
...
Obsah vyvěšení
Ročník 2021
<br> SBÍRKA ZÁKONŮ
ČESKÁ REPUBLIKA
<br> Částka 42 Rozeslána dne 2.března 2021 Cena Kč 37,–
<br> O B S A H :
<br> 117.Nař ízení vlády,kterým se mění nařízení vlády č.83/2020 Sb <.>,o povolání vojáků v činné službě a příslušníků Celní
správy České republiky k plnění úkolů Policie České republiky v souvislosti s epidemií viru SARS-CoV-2,ve znění
nařízení vlády č.155/2020 Sb <.>
<br> 118.Usnesení vlády České republiky o změně krizového opatření vyhlášeného pod č.114/2021 Sb <.>,ve znění změny
vyhlášené pod č.116/2021 Sb <.>
<br> 119.Usnesení vlády České republiky o změně krizového opatření vyhlášeného pod č.113/2021 Sb <.>,ve znění změny
vyhlášené pod č.115/2021 Sb <.>
<br>
<br> 117
<br> NAŘÍZENÍ VLÁDY
<br> ze dne 1.března 2021 <,>
<br> kterým se mění nařízení vlády č.83/2020 Sb <.>,o povolání vojáků v činné službě
a příslušníků Celní správy České republiky k plnění úkolů Policie České republiky
v souvislosti s epidemií viru SARS-CoV-2,ve znění nařízení vlády č.155/2020 Sb <.>
<br> Vláda nařizuje podle § 22 odst.1 a 2 zákona
č.273/2008 Sb <.>,o Policii České republiky,a podle
zákona č.219/1999 Sb <.>,o ozbrojených silách České
republiky,ve znění pozdějších předpisů:
<br> Čl.I
<br> Nařízení vlády č.83/2020 Sb <.>,o povolání vo-
jáků v činné službě a příslušníků Celní správy České
republiky k plnění úkolů Policie České republiky
v souvislosti s epidemií viru SARS-CoV-2,ve znění
nařízení vlády č.155/2020 Sb <.>,se mění takto:
<br> 1.V § 1 se číslo „4096“ nahrazuje číslem
„5000“ a číslo „432“ se nahrazuje číslem „300“ <.>
<br> 2.V § 1 se dosavadní text označuje jako odsta-
vec 1 a doplňuje se odstavec 2,který zní:
<br> „(2) Povolání podle odstavce 1 končí uplynutím
dne,kdy skončí nouzový stav vyhlášený dne
26.února 2021.“ <.>
<br> Čl.II
Účinnost
<br> Toto nařízení nabývá účinnosti dnem jeho vy-
hlášení <.>
<br> Předseda vlády:
<br> Ing.Babiš v.r <.>
<br> 1.místopředseda vlády a ministr vnitra:
<br> Hamáček v.r <.>
<br> Ministr obrany:
<br> Mgr.Metnar v.r <.>
...

Načteno

edesky.cz/d/4504712

Meta

Prodej   Prodej  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Praha - Koloděje      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz