« Najít podobné dokumenty

MČ Praha - Koloděje - Rozhodnutí primátora HLMP ze dne 28.2.2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Praha - Koloděje.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

bez názvu
„3
<br> HLAVNÍ Mam-o PRAHA
<br> MW- „„ "fa |íílílíIllílííílííílíííllííílíílííllííííííílllili!
<br> ŽíÍíí'íníáíor hlavního :něaía Prahy íVí H MpprKTKR _ <.>
<br> Praha JW.února zazí €:._g.: Mír-EMP 231 330/2021 Počin? listů/příloh: Liu/í
<br> a o z „a o n N' n Tí primátora hl <.>,m.<.> Prahy
<br> o vykonávání nezbytné zíěčn (: děti va věku od 2 clo ííí ím za nm.movahn aíavu
<br> č.z/zazí
<br> Podle Ši 1-4 odst.(5 zákona a.24012000 Sb.<.> o krizovém řízení a n změně někíarýoh zákonů <.>
<br> (krizový zákon).ve.znění pozdějších.přoclpíaů (dále jen.„krizový záknn“)
<br> nařizují
<br> vařa'n'm Zřizovatelům škol a školských za-Lřízaní malwtm'at veškerou _otřchnmi součinnnsí „.i.?
<br> primátorovi 111.m.Prahy v proconu zajišťování vykonávání péčí: (: děti ve věku od 2 do lí) lcz ve
<br> skupinách po ne:-_ivýša 3G dětech.Na základě.a ve arnysin Usnesení vla-kly České republiky č; 212
<br> z:: dat: 26.února ZOZE k.tomu na r č aj í školy a školská zařízení na území hk m.Prahy,jcjichž
<br> samu—im se nachází v přílozn č.! rohoto rozhodnutí <.>
<br> Školy a školská zařízení budou vykonávat nezbytnou péči o dětí ve: věku od 2 do 10 let,jejích-ž
<br> zákonní zanínpoi jsou:
<br> zaměstnanci bezpečnostních aborů <.>
<br> zaměstnanci obecní policie <,>
<br> zaměstnanci poskytovaíalů zdravomíolí sluzeb <.>
<br> zaměstnanci orgánů nehral-xy vnínjnóho zdraví <,>
<br> zaměstnanci nvedaní \; či 115 odsí.? a další zaměstnanci v aociaílníoh službách podle zákona č.108/2006 Sb,<.> o sociálních službách.ve znění pozdějších předpisů <,>
<br> sociální pracovníci zařazení k výkonu sociální práce na k'raiskýon a obecních úíncíaoh podle zákona &,lÚŽlJ'ÉUUČí Sb.<.> o :a'íaiúíníoh aiuíííaaohu ve znění pozděiších pír'ocípísů1 Sociální pracovníci a další odborní pracovníci vykom'wajíní činnosti podíl.: zákona č.359/1999 Slo.+ o scmííilnč—práwíí ochraně dětí,vo znění pozdějších přocipiaů,zaměstnala-„í liší-adu práce České republiky
<br> zaměsínanci České správy sociálního zabozpnčaní a okresních ap...
Obsah vyvěšení
„3
<br> HLAVNÍ Mam-o PRAHA
<br> MW- „„ "fa |íílílíIllílííílííílíííllííílíílííllííííííílllili!
<br> ŽíÍíí'íníáíor hlavního :něaía Prahy íVí H MpprKTKR _ <.>
<br> Praha JW.února zazí €:._g.: Mír-EMP 231 330/2021 Počin? listů/příloh: Liu/í
<br> a o z „a o n N' n Tí primátora hl <.>,m.<.> Prahy
<br> o vykonávání nezbytné zíěčn (: děti va věku od 2 clo ííí ím za nm.movahn aíavu
<br> č.z/zazí
<br> Podle Ši 1-4 odst.(5 zákona a.24012000 Sb.<.> o krizovém řízení a n změně někíarýoh zákonů <.>
<br> (krizový zákon).ve.znění pozdějších.přoclpíaů (dále jen.„krizový záknn“)
<br> nařizují
<br> vařa'n'm Zřizovatelům škol a školských za-Lřízaní malwtm'at veškerou _otřchnmi součinnnsí „.i.?
<br> primátorovi 111.m.Prahy v proconu zajišťování vykonávání péčí: (: děti ve věku od 2 do lí) lcz ve
<br> skupinách po ne:-_ivýša 3G dětech.Na základě.a ve arnysin Usnesení vla-kly České republiky č; 212
<br> z:: dat: 26.února ZOZE k.tomu na r č aj í školy a školská zařízení na území hk m.Prahy,jcjichž
<br> samu—im se nachází v přílozn č.! rohoto rozhodnutí <.>
<br> Školy a školská zařízení budou vykonávat nezbytnou péči o dětí ve: věku od 2 do 10 let,jejích-ž
<br> zákonní zanínpoi jsou:
<br> zaměstnanci bezpečnostních aborů <.>
<br> zaměstnanci obecní policie <,>
<br> zaměstnanci poskytovaíalů zdravomíolí sluzeb <.>
<br> zaměstnanci orgánů nehral-xy vnínjnóho zdraví <,>
<br> zaměstnanci nvedaní \; či 115 odsí.? a další zaměstnanci v aociaílníoh službách podle zákona č.108/2006 Sb,<.> o sociálních službách.ve znění pozdějších předpisů <,>
<br> sociální pracovníci zařazení k výkonu sociální práce na k'raiskýon a obecních úíncíaoh podle zákona &,lÚŽlJ'ÉUUČí Sb.<.> o :a'íaiúíníoh aiuíííaaohu ve znění pozděiších pír'ocípísů1 Sociální pracovníci a další odborní pracovníci vykom'wajíní činnosti podíl.: zákona č.359/1999 Slo.+ o scmííilnč—práwíí ochraně dětí,vo znění pozdějších přocipiaů,zaměstnala-„í liší-adu práce České republiky
<br> zaměsínanci České správy sociálního zabozpnčaní a okresních ap...

Načteno

edesky.cz/d/4504711

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Praha - Koloděje      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz