« Najít podobné dokumenty

Obec Líšnice (Šumperk) - Vyhodnocení vzorků vody 02 2021 1

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Líšnice (Šumperk).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

zde ke stažení (195.22 kB)
Vyhodnocení číslo : 132/2021 VYHODNOCENÍ ANALÝZY VZORKU Datum vystavení : 2.3.2021 Strana : 1 / 1 Zadavatel : Obec Líšnice Líšnice 39 IČO : 00636002 789 85 Mohelnice Materiál : Voda Datum odběru : 15.2.2021 Druh vzorku : Voda pitná Čas odběru : 8:30 Způsob odběru : Prostý vzorek Datum přijetí : 15.2.2021 Vzorkoval : XXXXX XXXXX,Ing Datum zprac.: XX.X.2021- 18.2.2021 Identifikace vzorku: Vyšehorky č.p.5,ing.Vyjídáček,mléčnice Analýza č.: (Místo odběru) 884/2021 Krácený rozbor vzorku pitné vody v rozsahu vyhlášky 252/2004 Sb <.>,přílohy č.5,tab.A Mikrobiologické a biologické ukazatele Parametr Symbol Výsledek Jednotka Typ Limit Hodn.Escherichia coli E-coli 0 KTJ/100ml NMH 0 V Koliformní bakterie KOLI 0 KTJ/100ml MH 0 V Kult.mikroorganismy při 22 °C KM 22°C 26 KTJ/ml MH 200 V Kult.mikroorganismy při 36 °C KM 36 °C 0 KTJ/ml MH 40 V Fyzikálně-chemické a organoleptické ukazatele Parametr Symbol Výsledek Jednotka Typ Limit Hodn.Amonné ionty NH4 <0,050 mg/l MH 0,5 V Barva Barva <5,00 mg/l Pt MH 20 V TOC TOC 1,63 mg/l MH 5 V Dusičnany NO3(-) 28,7 mg/l NMH 50,0 V Dusitany NO2(-) <0,010 mg/l NMH 0,500 V Chlor volný CL2-vol.0,060 mg/l MH 0,3 V Chuť Chuť Přijatelný MH MH V Konduktivita Vod.33,5 mS/m MH 125 V Pach Pach Přijatelný MH MH V pH pH 6,63 MH 6,00 - 9,50 V Zákal Zákal 0,700 ZF(n) MH 5 V Železo Fe <0,005 mg/l MH 0,2 V Teplota vody t 4,80 °C 8,00 - 12,0 Závěr : Vzorek v y h o v u j e limitům,jak je uvádí Vyhláška č.252/2004 Sb.- příloha č.1,ve všech stanovených parametrech.Vysvětlivky : Ve sloupci "HODN" je provedeno hodnocení jednotlivých ukazatelů s limity,jak je uvádí vyhláška č.252/2004 Sb.v příloze č.1.Vyhovující parametry jsou označeny písmenem "V",nevyhovující parametry písmenem "N".Ve sloupci "TYP" je uveden typ limitu (NMH - nejvyšší mezná hodnota,MH - mezná hodnota,D doporučená hodnota).Prohlášení : Výsledky analýz se vztahují pouze na zkoušený vzorek.Vyhodnocení analýzy nenahrazuje protokol o analýze vzorku,ani rozhodnutí hygienické služby.Zpracoval a schváli...

Načteno

edesky.cz/d/4503996

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Líšnice (Šumperk)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz