« Najít podobné dokumenty

Obec Líšnice (Šumperk) - Vyhodnocení vzorků vody 02 2021 2

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Líšnice (Šumperk).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

zde ke stažení (709.51 kB)
Protokol číslo : 717/2021 PROTOKOL O ANALÝZE VZORKU Datum vystavení : 2.3.2021 Strana : 1 / 1 Zadavatel : Obec Líšnice Líšnice 39 IČO : 00636002 789 85 Mohelnice Materiál : Voda Datum odběru : 15.2.2021 Druh vzorku : Voda pitná Čas odběru : 8:30 Způsob odběru : Prostý vzorek Datum přijetí : 15.2.2021 Vzorkoval : XXXXX XXXXX,Ing Datum zprac.: XX.X.2021- 18.2.2021 Identifikace vzorku: Vyšehorky č.p.5,ing.Vyjídáček,mléčnice Místo provedení zkoušek: (Místo odběru) č.p.83,783 21 Chudobín Postup vzorkování: SOP V-1 Odběr vzorků pitné vody (ČSN EN ISO 5667-3,ČSN ISO 5667-5,ČSN EN ISO 19458,ČSN EN ISO 5667-14) Analýza č.: 884/2021 Krácený rozbor vzorku pitné vody v rozsahu vyhlášky 252/2004 Sb <.>,přílohy č.5,tab.A Mikrobiologické a biologické ukazatele Parametr Symbol Výsledek Jednotka XXX XXXXXX Nej.Escherichia coli E-coli X KTJ/XXXml XX ČSN EN ISO 9308-1:2015 41 % Koliformní bakterie KOLI 0 KTJ/100ml 25 ČSN EN ISO 9308-1:2015 30 % Kult.mikroorganismy při 22 °C KM 22°C 26 KTJ/ml 30 ČSN EN ISO 6222 29 % Kult.mikroorganismy při 36 °C KM 36 °C 0 KTJ/ml 30 ČSN EN ISO 6222 30 % Fyzikálně-chemické a organoleptické ukazatele Parametr Symbol Výsledek Jednotka XXX XXXXXX Nej.Amonné ionty NHX <X,XXX mg/l X ČSN ISO 7150-1 Barva Barva <5,00 mg/l Pt 34 ČSN EN ISO 7087 TOC TOC 1,63 mg/l 77 ČSN EN 1484 30 % Dusičnany NO3(-) 28,7 mg/l 8 ČSN 75 7455 6 % Dusitany NO2(-) <0,010 mg/l 10 ČSN EN 26777 Chlor volný CL2-vol.0,060 mg/l 40 Firemní XXXXXX XXXX XX % Chuť Chuť Přijatelný XX TNV XX XXXX Konduktivita Vod.33,5 mS/m 2 ČSN EN 27888 4 % Pach Pach Přijatelný 48 TNV 75 7340 pH pH 6,63 1 ČSN ISO 10523 1% Zákal Zákal 0,700 ZF(n) 33 ČSN EN ISO 7027 10 % Železo Fe <0,005 mg/l 21 ČSN EN ISO 11885 Teplota vody t 4,80 °C 41 ČSN 75 7342 1 % Nejistota stanovení: Ve sloupci "NEJ" jsou uvedeny rozšířené nejistoty jednotlivých stanovení jako součin směrodatné odchylky opakovatelnosti a koeficientu (k=2),což při normálním rozdělení odpovídá pravděpodobnosti pokrytí 95%.Uvedené nejistoty zkoušek nezahrn...

Načteno

edesky.cz/d/4503995

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Líšnice (Šumperk)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz