« Najít podobné dokumenty

Obec Líšnice (Šumperk) - Vyhodnocení vzorků vody 02 2021 3

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Líšnice (Šumperk).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

zde ke stažení (1.2 MB)
Protokol číslo : 718/2021 PROTOKOL O ANALÝZE VZORKU Datum vystavení : 2.3.2021 Strana : 1 / 2 Zadavatel : Obec Líšnice Líšnice 39 IČO : 00636002 789 85 Mohelnice Materiál : Voda Datum odběru : 15.2.2021 Druh vzorku : Voda surová Čas odběru : 9:00 Způsob odběru : Prostý vzorek Datum přijetí : 15.2.2021 Vzorkoval : XXXXX XXXXX,Ing Datum zprac.: XX.X.2021- 24.2.2021 Identifikace vzorku: Líšnice,vodojem Vyšehorky,přítok surové vody Místo provedení zkoušek: (Místo odběru) č.p.83,783 21 Chudobín Postup vzorkování: SOP V-1 Odběr vzorků pitné vody (ČSN EN ISO 5667-3,ČSN ISO 5667-5,ČSN EN ISO 19458,ČSN EN ISO 5667-14) Analýza č.: 885/2021 Krácený rozbor vzorku surové vody v rozsahu vyhlášky č.428/2001 Sb <.>,přílohy č.9 -tabulky č.2 Mikrobiologické a biologické ukazatele Parametr Symbol Výsledek Jednotka XXX XXXXXX Nej.Escherichia coli E-coli X KTJ/XXXml XX ČSN EN ISO 9308-1:2015 41 % Intestinální enterokoky ENK 0 KTJ/100ml 27 ČSN EN ISO 7899-2 30 % Mikroskopický obraz-počet organis MO-p.o.0 jedinci/ml * 10 % Mikroskopický obraz-abioseston MO-ab.<1,00 % * Fyzikálně-chemické a organoleptické ukazatele Parametr Symbol Výsledek Jednotka XXX XXXXXX Nej.pH pH X,XX X ČSN ISO 10523 1% Barva Barva <5,00 mg/l Pt 34 ČSN EN ISO 7087 Teplota vody t 5,10 °C 41 ČSN 75 7342 1 % Konduktivita Vod.29,4 mS/m 2 ČSN EN 27888 4 % Dusičnany NO3(-) 26,8 mg/l 5 ČSN EN ISO 10304-1,4 5 % Železo Fe <0,005 mg/l 21 ČSN EN ISO 11885 Mangan Mn <0,005 mg/l 21 ČSN EN ISO 11885 Sírany SO4(2-) 44,5 mg/l 5 ČSN EN ISO 10304-1,4 5 % Chloridy Cl(-) 16,5 mg/l 5 ČSN EN ISO 10304-1,4 6 % Amonné ionty NH4 <0,050 mg/l 7 ČSN ISO 7150-1 TOC TOC 1,72 mg/l 77 ČSN EN 1484 30 % Zákal Zákal 0,400 ZF(n) 33 ČSN EN ISO 7027 10 % Tvrdost Ca+Mg 1,13 mmol/l 21 ČSN EN ISO 11885 7 % Vápník Ca 31,6 mg/l 21 ČSN EN ISO 11885 5 % Hořčík Mg 8,36 mg/l 21 ČSN EN ISO 11885 5 % Dusitany NO2(-) <0,020 mg/l 5 ČSN EN ISO 10304-1,4 Pach Pach 0 Stupeň 48 TNV 75 7340 Fosforečnany PO4(3-) <0,100 mg/l 5 ČSN EN ISO 10304-1,4 KNK 4,5 KNK 4,5 1,64 mm...

Načteno

edesky.cz/d/4503994

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Líšnice (Šumperk)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz