« Najít podobné dokumenty

Obec Líšnice (Šumperk) - Vyhodnocení vzorků vody 02 2021 4

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Líšnice (Šumperk).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

zde ke stažení (1.2 MB)
Protokol číslo : 719/2021 PROTOKOL O ANALÝZE VZORKU Datum vystavení : 2.3.2021 Strana : 1 / 2 Zadavatel : Obec Líšnice Líšnice 39 IČO : 00636002 789 85 Mohelnice Materiál : Voda surová Datum odběru : 15.2.2021 Druh vzorku : Voda surová Čas odběru : 9:45 Způsob odběru : Prostý vzorek Datum přijetí : 15.2.2021 Vzorkoval : XXXXX XXXXX,Ing Datum zprac.: XX.X.2021- 25.2.2021 Identifikace vzorku: Líšnice,vodojem Vyšehorky,přítok surové vody z vrtu Vyšehorky Místo provedení zkoušek: (Místo odběru) č.p.83,783 21 Chudobín Postup vzorkování: SOP V-1 Odběr vzorků pitné vody (ČSN EN ISO 5667-3,ČSN ISO 5667-5,ČSN EN ISO 19458,ČSN EN ISO 5667-14) Analýza č.: 886/2021 Krácený rozbor vzorku surové vody v rozsahu vyhlášky č.428/2001 Sb <.>,přílohy č.9 -tabulky č.2 Mikrobiologické a biologické ukazatele Parametr Symbol Výsledek Jednotka XXX XXXXXX Nej.Escherichia coli E-coli X KTJ/XXXml XX ČSN EN ISO 9308-1:2015 41 % Intestinální enterokoky ENK 0 KTJ/100ml 27 ČSN EN ISO 7899-2 30 % Mikroskopický obraz-počet organis MO-p.o.0 jedinci/ml * 10 % Mikroskopický obraz-abioseston MO-ab.<1,00 % * Fyzikálně-chemické a organoleptické ukazatele Parametr Symbol Výsledek Jednotka XXX XXXXXX Nej.pH pH X,XX X ČSN ISO 10523 1% Barva Barva <5,00 mg/l Pt 34 ČSN EN ISO 7087 Nerozpuštěné látky NL <2,00 mg/l 15 ČSN EN 872 Teplota vody t 7,20 °C 41 ČSN 75 7342 1 % Konduktivita Vod.68,0 mS/m 2 ČSN EN 27888 4 % Dusičnany NO3(-) 0,834 mg/l 5 ČSN EN ISO 10304-1,4 5 % Železo Fe <0,005 mg/l 21 ČSN EN ISO 11885 Mangan Mn 0,360 mg/l 21 ČSN EN ISO 11885 25 % Sírany SO4(2-) 103 mg/l 5 ČSN EN ISO 10304-1,4 5 % Chloridy Cl(-) 8,92 mg/l 5 ČSN EN ISO 10304-1,4 6 % Amonné ionty NH4 <0,050 mg/l 7 ČSN ISO 7150-1 TOC TOC <1,00 mg/l 77 ČSN EN 1484 Huminové látky HL <0,500 mg/l 47 ČSN 75 7536 Hliník Al <0,010 mg/l 21 ČSN EN ISO 11885 Hořčík Mg 31,2 mg/l 21 ČSN EN ISO 11885 5 % Vápník Ca 84,3 mg/l 21 ČSN EN ISO 11885 5 % Pach Pach 0 Stupeň 48 TNV 75 7340 Absorbance A <0,010 35 ČSN 75 7360 Dusitany NO2(-) <0,020 mg/l 5 ČSN E...

Načteno

edesky.cz/d/4503993

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Líšnice (Šumperk)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz