« Najít podobné dokumenty

Obec Líšnice (Šumperk) - zmena-krizoveho-opatreni-k-volnemu-pohybu-0244

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Líšnice (Šumperk).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

zde ke stažení (210.77 kB)
USNESENÍ
<br> VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 2.března 2021 č.244
<br>
o změně krizového opatření vyhlášeného pod č.113/2021 Sb.<,>
<br> ve znění změny vyhlášené pod č.115/2021 Sb <.>
<br>
Vláda
<br> V návaznosti na usnesení vlády č.196 ze dne 26.února 2021,kterým vláda v souladu s čl.5
a 6 ústavního zákona č.110/1998 Sb <.>,o bezpečnosti České republiky,vyhlásila pro území
České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru
/označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5
písm.a) až e) a § 6 zákona č.240/2000 Sb <.>,o krizovém řízení a o změně některých zákonů
(krizový zákon),ve znění pozdějších předpisů,pro řešení vzniklé krizové situace,rozhodla,o
přijetí krizových opatření,tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm.c) a § 6 odst.1 písm.b)
krizového zákona <.>
<br> Vláda s účinností ode dne 4.března 2021 od 00:00 hod <.>
<br> mění usnesení vlády ze dne 26.února 2021 č.216,vyhlášené pod č.113/2021 Sb <.>,ve znění
usnesení vlády ze dne 28.února 2021 č.218 vyhlášeného pod č.115/2021 Sb <.>,tak,že
<br>
1.v bodu III/1 písm.f) se číslovka „VIII.“ nahrazuje číslovkou „IX.“ <,>
<br> 2.v bodu III/2 se doplňuje písmeno f),které zní:
<br> „f) účasti na shromáždění podle bodu VI.tohoto krizového opatření,“ <,>
<br> 3.v bodu VI.se slova „mít ochranný prostředek dýchacích cest (nos,ústa),který brání
šíření kapének“ nahrazují slovy „používat ochranný prostředek dýchacích cest v souladu
s mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví,č.j.MZDR 15757/2020-
45/MIN/KAN,ze dne 26.února 2021“ <,>
<br> 4.v bodu VI/1 se slova „písmene b)“ nahrazují slovy „bodu 2“ <.>
<br>
Provedou:
členové vlády <,>
vedoucí ostatních ústředních správních úřadů
<br> Na vědomí:
hejtmani <,>
primátor hlavního města Prahy <,>
primátoři,starostové
<br>
<br>
Ing.XXXXXX XXXXX
předseda vlády

Načteno

edesky.cz/d/4503992

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Líšnice (Šumperk)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz