« Najít podobné dokumenty

Obec Bocanovice - VV - OOP - stanovení přech. úpravy provozu na pozemních komunikacích

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Bocanovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

g803013.pdf (130.79 kB)
Městský úřad JABLUNKOV
Odbor dopravy
Dukelská 144
739 91 JABLUNKOV
<br> *MEJAX00CMC4Y*
<br>
___________________________________________________________________________________________
tel.: +420 558 340 611 Bankovní spojení: Česká spořitelna,a.s <.>
http://www.jablunkov.cz číslo účtu: 1681984379/0800
e-mail: posta@jablunkov.cz IČO: 00296759
ID DS: dj4bppi DIČ: CZ00296759
<br>
<br>
Váš dopis zn.:
ze dne:
Naše zn.: MEJA 3438/2021
SPI 107/2021/OD/DZ-2
Vyřizuje: Bc.XXXXXXX XXXXXX
Telefon: XXXXXXXXX
E-mail: tadeusz.byrtus@jablunkov.cz
Datum: 01.03.2021
<br>
<br>
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍCH
<br> KOMUNIKACÍCH
<br>
<br> MěÚ Jablunkov,Odbor dopravy,vykonávající podle zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích,ve
znění pozdějších předpisů,přenesenou působnost stanovenou mu § 124 odst.6 zákona č <.>
361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve
znění pozdějších předpisů,(dále jen „zákon o silničním provozu“),jako příslušný orgán státní
správy podle § 77 odst.1 písm.c) zákona o silničním provozu,v řízení o opatření obecné
povahy podle § 171 a následující části šesté zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění
pozdějších předpisů,(dále jen „správní řád“),na základě návrhu organizace Správa silnic
Moravskoslezského kraje,příspěvková organizace,středisko Frýdek-Místek <,>
Horymírova 2287,738 33 Frýdek-Místek,(dále jen „žadatel“),ze dne 12.1.2021,po
projednání s dotčeným orgánem Policií České republiky,Krajské ředitelství policie
Moravskoslezského kraje,územní odbor Frýdek-Místek,dopravní inspektorát Třinec <,>
Frýdecká 848,739 61 Třinec,postupem podle § 77 odst.5 zákona o silničním provozu <,>
opatřením obecné povahy
<br>
S T A N O V Í
<br> žadateli,provést tuto přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích:
umístit na silnicích II.a III.tříd na území v působnosti obecního úřadu obce s rozšířenou
působností MěÚ Jablunkov
<br> v termínu od 01.04.2021 do 31.03.2022 <,>
<br>
<br>
...

Načteno

edesky.cz/d/4503391

Meta

Dopravní informace   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Bocanovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz