« Najít podobné dokumenty

Obec Nové Sedlice - Mohou nás ohrozit mimořádné události?

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Nové Sedlice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

zde
Mohou nás ohrozit mimořádné události?
Každý občan našeho státu má právo na zdravý a bezpečný život a přiměřenou ochranu svého majetku.Mohou však nastat situace,kdy je toto právo narušeno.Škodlivé působení sil a jevů vyvolaných činností člověka,přírodními vlivy,epidemiemi nebo havárie,které ohrožují život,zdraví,majetek nebo životní prostředí staví člověka do situace,kdy běžná životní pravidla neplatí.Takové stavy nazýváme mimořádnou událostí <.>
V druhé polovině roku 2016 provedl Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje ve spolupráci s pracovníky odboru krizového řízení obcí s rozšířenou působností podrobnou analýzu rizik,jejímž cílem bylo vyhodnotit ohrožující faktory na území kraje a obce s rozšířenou působností.Výsledek analýzy ukázal,že nejvýznamnějšími zdroji ohrožení na hodnoceném území jsou přívalové lijáky s následkem povodní na vodních tocích.V menší míře nás pak ohrožují i další jevy,z nichž můžeme uvést například: vichřice,mimořádně vysoké letní teploty a následné sucho,extrémně nízké teploty,sněhová kalamita,hromadné nákazy hospodářských zvířat,závažná nehoda v dopravě silniční,železniční nebo letecké,narušení dodávek energií a pitné vody <.>
Důležitým prvkem v systému ochrany před následky mimořádných událostí je prevence.Čím lépe je obec nebo město připraveno na řešení všech typů ohrožení,tím je dopad na obyvatele a území nižší.Pokud k  takové situaci dojde,má starosta obce nebo primátor možnost úzce spolupracovat se složkami integrovaného záchranného systému (Hasičský záchranný sbor,Policie České republiky a Zdravotnická záchranná služba) a prostřednictvím výkonu státní správy se aktivně podílet na řešení nežádoucích stavů.V těchto případech je pro starostu obce nebo primátora výhodné,má-li zřízenu komisi,která mu pomáhá v řešení mimořádné události.Základními nástroji pro ochranu obyvatelstva jsou zejména varování,evakuace a nouzové přežití,zjednodušeně lze tyto termíny specifikovat takto:
Varováním je včasné předání informace o hrozícím neb...
www.opava-city.cz
Hlavní stránka | Statutární město OpavaDůležité a aktuální informace o koronaviru najdete na tomto odkazu <.>
Úřední deska Volná pracovní místa,pronájmy,ztráty a nálezy atd <.>
Mapový portál Čištění komunikací,údržba zeleně,hřiště a sportoviště atd <.>
Média Tiskové zprávy,Hláska,Opavský expres,Záznamy ze zastupitelstva
Osobní doklady Vyřízení cestovní dokladu,občanského a řidičského průkazu
Zapojte se Není nám to jedno,Nápady pro Opavu,místní Agenda 21,veřejná projednávání
Kalendář akcí Navštivte akce,které se konají v Opavě a okolí <.>
Aktuality
02.03.2021
01.03.2021
01.03.2021
28.02.2021
22.02.2021
17.02.2021
04.02.2021
03.02.2021
Magistrát pracuje v omezeném režimu
Podatelna a informace: Tel.: +420 553 756 142
Elektronická podatelna: E-mail: posta@opava-city.cz
DNEŠNÍ ÚŘEDNÍ HODINY
V souladu s Usnesením Vlády ČR ze dne 14. 2. 2021 č.128 o přijetí krizového opatření a v návaznosti na usnesení Vlády ČR ze dne 14. 2. 2021 č.125,o prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2 Magistrát města Opavy v rámci aktivovaných opatření pokračuje v omezeném režimu chodu pracovišť od 15. února 2021 takto:
Odbor dopravy a Odbor vnitřních věcí (Krnovská 71B)
pondělí         8–17 hodin středa           8–17 hodin V tento den budou odbaveni příchozí klienti bez objednávek.Upozorňujeme,že je nutno dodržovat maximální počty klientů na chodbách (1 občan/15 m2).V případě potřeby bude vstup do budovy regulován zaměstnanci úřadu,dodržujte,prosím,jejich pokyny.Služba Czech Point je dostupná.Děkujeme za pochopení <.>
úterý          neúřední den  čtvrtek       neúřední den – pouze objednaní klienti přes On-line systém ( odkaz na on-line objednávky ) pátek         neúřední den – pouze objednaní klienti přes On-line systém ( odkaz na on-line objednávky )
Ostatní odbory (mimo Odbor dopravy a Odbor vnitřních věcí):
pondělí      8–13 hodin středa      12–17 hodin V tento den budou odbaveni příchozí klienti bez objednávek.úterý         neúřední den  – pouze objednaní kl...
www.hzsmsk.cz

Načteno

edesky.cz/d/4503347

Meta

EIA   Pronájem  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Nové Sedlice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz