« Najít podobné dokumenty

Obec Třešovice - Pohyb osob mezi okresy - formuláře

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Třešovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Otázky a odpovědi (27.63 kB)
Cestování v rámci okresu a hl.m.Prahy
<br> Pokud pojedu do zaměstnání,musím mít u sebe nějaký doklad či potvrzení?
NE,pro cesty do zaměstnání v rámci okresu není potřeba žádný doklad <.>
<br> Pokud půjdu na nákup,lékaři nebo na úřad,musím mít u sebe nějaké potvrzení?
NE,v rámci jednoho okresu potvrzení nepotřebujete <.>
<br> Mohu opustit svoje bydliště za jiným účelem – vycházka,venčení psů apod.?
ANO.Na vycházku můžete přes den (od 5 do 21 hod) po celém území obce,NIKOLIV OKRESU.Venčení psů v noci je do 500 od bydliště <.>
<br> Mohu si jít zaběhat?
ANO,běhat lze přes den (od 5 do 21 hod) na celém území obce,NIKOLIV OKRESU.Přitom by se neměly stýkat osoby,které spolu nežijí ve společné domácnosti <.>
<br> Mohu přejíždět mezi jednotlivými městskými částmi?
ANO.Mezi městskými částmi platí stejná pravidla jako v rámci jednoho okresu <.>
<br> Mohu navštívit svoje příbuzné (rodiče,prarodiče),když bydlí ve stejném okresu?
NE,pokud nejde o zajištění jejich nezbytných potřeb,o zabezpečení jejich nutné péče nebo jejich doprovod např.k lékaři nebo na úřad.Smyslem je co nejvíce omezit mobilitu a tedy šíření viru <.>
<br>  
Cestování mimo okres a hlavní město Prahu
<br> Pokud pojedu do zaměstnání mimo okres,kde mám bydliště,čím se musím prokázat?
Potvrzením zaměstnavatele,které lze vystavit i na určité období.V potvrzení zaměstnavatel uvede místo výkonu zaměstnání a místo pobytu zaměstnance.Lze využít vzor dostupný na stránkách Ministerstva vnitra <.>
Alternativou je pracovní smlouva nebo zaměstnanecký průkaz a podobně,pokud je z nich jasné,že potřebujete cestovat do jiného okresu <.>
<br> Pokud pojedu mimo okres,co musím mít u sebe (lékař,úřady)?
Stačí zaškrtnutý formulář nebo čestné prohlášení,kde uvedu místo,čas a cíl cesty.Pro čestné prohlášení mohu využít vzor nebo stačí prohlášení napsané rukou.Stále však musí jít o cestu,která skutečně spadá do povolených výjimek.Policie může ověřovat podezřelé případy,například když cestuji „k lékaři“ s lyžařskou výbavou a celou rodi...
Potvrzení zaměstnavatele na více cest do práce (13.06 kB)
Formulář cesty mimo práci (18.29 kB)
Doklad podle bodu III.usnesení vlády č.216 ze dne 26.2.2021
Já níže podepsaný/á
jméno a příjmení: ………………………………………………………………………………………………
adresa: ………………………………………………………………………………………………………… <.>
číslo občanského průkazu,příp.cestovního dokladu: …………………………………………………….<.>
uvádím následující důvod k opuštění místa trvalého pobytu nebo bydliště[footnoteRef:1]): [1: Slouží i pro návrat zpět.]
<br> · cesta do zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb,včetně zajištění nezbytného doprovodu,nebo do zařízení veterinární péče <,>
· zajištění nezbytných potřeb pro jinou osobu,zajištění péče o děti,zajištění péče o zvířata,odkládání odpadu <,>
· vyřízení neodkladných úředních záležitostí,včetně zajištění nezbytného doprovodu <,>
· výkon povolání nebo činnosti sloužící k zajištění
· bezpečnosti,vnitřního pořádku a řešení krizové situace <,>
· ochrany zdraví,poskytování zdravotní nebo sociální péče,včetně dobrovolnické činnosti <,>
· individuální duchovní péče a služby <,>
· veřejné hromadné dopravy a další infrastruktury <,>
· služeb pro obyvatele,včetně zásobování a rozvážkové služby <,>
· veterinární péče <,>
· účast na pohřbu <,>
· vzdělávání včetně praxe a zkoušek <,>
· účast na hromadné akci <,>
· vycestování z České republiky (nutno prokázat předložením dalších souvisejících dokumentů,například letenky,potvrzení o ubytování apod.)
· výkon podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti neuvedené výše,a to
za tímto konkrétním důvodem …………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… <.>
kontaktní údaje (včetně telefonního čísla) objednatele nebo osoby,u které se výše uvedená činnost má vykonat:
…………………………………………………………………………………………………………….<.> <.>
<br> uvádím,že v jednom z výše označených důvodů cestuji do místa: ………………………………… <.>
<br> …………………………………………………………………………………………………………………… <.>
<br>
Podepsáno v den,hodinu: ……………………………….<.> Podpis: ……………………………… <.>
Čestné prohlášení vzor (15.88 kB)

Načteno

edesky.cz/d/4502692

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Třešovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz