« Najít podobné dokumenty

Obec Třešovice - Zápis do ZŠ Cehnice 2021/2022 - pozvánka a termín

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Třešovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Informace (119.13 kB)
ZÁPISY DO 1.ROČNÍKU ZŠ PRO ŠKOLNÍ ROK 2021-22
<br>
V souladu s §164 odst.1,písm.a) a § 165 odst.2,písm.b) zákona 564/2004 Sb <.>,o předškolním,základním <,>
středním,vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),v platném znění,stanovila ředitelka školy pro
následný školní rok 2020/2021 cílovou kapacitu prvního ročníku takto:
<br> • max.počet v jedné třídě: 25 žáků (v případě zařazení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami může
být ještě snížena)
<br> • max.počet otevíraných tříd - 1
<br>
<br> Termín řádného zápisu (s osobní účastí): pátek 16.dubna 2021
<br> Organizace zápisu: forma (řádný s osobní účastí / formální bez osobní účasti)
<br> bude upřesněna na základě pokynů vydaných MŠMT
<br> Postup:
<br>
Řádný zápis
plánovaný termín 16.4.2020
<br> (s osobní účastí)
<br> Formální zápis
(bez osobní účasti)
<br> Žádost o odklad
povinné školní docházky
<br> S sebou:
- plánovaný termín - 16.4.2021
- občanský průkaz zákonného
<br> zástupce
- rodný list dítěte
<br>
<br> - období podání bude případně
upřesněno
<br> - na webových stránkách školy si
stáhnete 2 formuláře: Žádost o
přijetí k povinné školní docházce
a Zápisní XXXX do X.třídy
<br> - vyplňte a doručte jedním z níže
uvedených způsobů
<br> - podávat můžete již nyní
- na webových stránkách školy si
<br> stáhnete formulář: Žádost o
odklad povinné školní docházky
<br> - formulář vyplňte
- připojte vyjádření školského
<br> poradenského zařízení a
vyjádření odborného lékaře či
klinického psychologa
<br> - doručte jedním z níže uvedených
způsobů do 16.4.2021
<br> Forma organizace zápisu BUDE UPŘESNĚNA
po vydání pokynů Ministerstva školství,mládeže a tělovýchovy <.>
<br> Informaci zveřejníme na webových stránkách školy <.>
O odklad můžete žádat již nyní <.>
<br>
Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce <,>
<br> je zároveň nutné,aby doložila své oprávnění dítě zastupovat (ověřená plná moc) <.>
<br>
Kde najít všechny potřebné FORMULÁŘE:
<br> www.zscehnice.cz – hlavní stránka – banner ZÁPISY DO ZŠ
<br...
Pozvánka (2.24 MB)
Více na www.zscehnice.cz
<br> PÁTEK 16.DUBNA 2021
14:00 - 18:00
<br> ZÁPIS DO 1.TŘÍDY

Načteno

edesky.cz/d/4502691

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Třešovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz