« Najít podobné dokumenty

Obec Nové Dvory (Příbram) - Informační leták Středočeského kraje: Ochranné prostředky, pohyb osob, školy, služby, obchody od 1. března 2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Nové Dvory (Příbram).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

služby obchod školy.pdf
ZŠ,MŠ a dětské skupiny při zdravotnických zařízeních
školy při zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo
ochranné výchovy
zařízení poskytující péči o děti zaměstnanců IZS <,>
pracovníků kritické infrastruktury,bezpečnostních
sborů a dalších vybraných profesí
<br> prádelny a čistírny,autoservisy a prodejny náhradních
dílů
prodejny textilního materiálu a textilní galanterie <,>
zámečnictví,papírnictví,prodejny se zbraněmi a
střelivem,prodejny dětského oblečení a obuvi
<br> Uzavřeny školy včetně mateřských!
<br> Výjimky:
<br>
<br> Nově uzavřeny např.:
<br>
<br>
Zdroj: www.vlada.cz
<br> Školy,služby,obchod
od 1.března
pohyb osob (2).pdf
Cesty do zaměstnání lze prokázat průkazkou,platnou
pracovní smlouvou,potvrzením od zaměstnavatele
nebo čestným prohlášením
<br> Mohou odjet na svá rekreační sídla i mimo svůj okres <,>
ale XXX XXX musí zůstat po celou dobu platnosti
nařízení
<br> Výlet či sport povolen pouze v rámci obce a ve
společnosti členů jedné domácnosti
Nákupy pouze v rámci okresu
<br> Zákaz pohybu mimo okres bydliště bez zásadního důvodu
(cesta k lékaři,do zaměstnání,na úřad a nezbytná pomoc
<br> příbuzným,péče o zvířata)
<br>
Zaměstnanci
<br>
Chataři/chalupáři
<br>
Volný čas
<br>
Pohyb osob od 1.března
ochranné prostředky (4).pdf
Ochranné prostředky
od 1.března
<br> V zastavěném území obce povinnost všude nosit
respirátor nebo chirurgickou roušku či jiný
podobně účinný ochranný prostředek (nevztahuje
se na děti do dvou let)
<br> Do obchodů,MHD,zdravotnických zařízení a na
úřady pouze s respirátorem; ten není možno
nahradit dvěma rouškami (dětem od 2 do 15 let
stačí chirurgická rouška,ne látková)
<br> Zaměstnanci mohou ochranný prostředek sundat
pouze tehdy,pokud jsou na svém pracovišti sami
<br> Zaměstnavatelé mají povinnost poskytnout
zaměstnancům,kteří přicházejí do styku s jinými
osobami,ochranné prostředky
Usnesení č.216.pdf
USNESENÍ
<br> VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 26.února 2021 č.216
<br>
o přijetí krizového opatření
<br>
V návaznosti na usnesení vlády č.196 ze dne 26.února 2021,kterým vláda v souladu s čl.5
a 6 ústavního zákona č.110/1998 Sb <.>,o bezpečnosti České republiky,vyhlásila pro území
České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru
/označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5
písm.a) až e) a § 6 zákona č.240/2000 Sb <.>,o krizovém řízení a o změně některých zákonů
(krizový zákon),ve znění pozdějších předpisů,pro řešení vzniklé krizové situace,rozhodla
o přijetí krizových opatření,tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm.c) a § 6 odst.1 písm.b)
krizového zákona <.>
<br>
Vláda za účelem předcházení šíření onemocnění COVID-19 v rámci zvýšené mobility osob
mezi okresy a za účelem posílení odpovědnosti a prevence osob při řešení krizové situace
související s výskytem onemocnění COVID-19 s účinností ode dne 1.března 2021 od 00:00
hod.do dne 21.března 2021 do 23:59 hod.omezuje volný pohyb osob na území České
republiky tak,že
<br> I.zakazuje
1.všem osobám opustit území okresu nebo hlavního města Prahy,na jehož území mají
<br> trvalý pobyt nebo bydliště; za bydliště se pro účely tohoto opatření považuje též vlastní
rekreační objekt,pokud zde osoba pobývá ke dni nabytí účinnosti tohoto opatření a
nepřetržitě poté,za podmínky současného pobytu pouze členů jedné domácnosti v
takovém rekreačním objektu <,>
<br> 2.vstup,pohyb a pobyt na území okresu nebo hlavního města Prahy všem osobám,které
nemají na území tohoto okresu nebo hlavního města Prahy místo svého trvalého pobytu
nebo bydliště <,>
<br>
II.stanovuje ze zákazů podle bodu I tyto výjimky:
<br> 1.cesta do zaměstnání a k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti a k výkonu
povinnosti veřejného funkcionáře nebo ústavního činitele <,>
<br> 2.nezbytná cesta za účelem zajištění nezbytných potřeb osob příbuzných a blízkých
nebo potřeb pro jinou osobu (např...

Načteno

edesky.cz/d/4502623


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Nové Dvory (Příbram)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz