« Najít podobné dokumenty

Obec Nové Dvory (Příbram) - Informace o zapojení praktických lékařů do očkování

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Nové Dvory (Příbram).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Informace o zapojení praktických lékařů do očkování
Od 1.března 2021
jsou do očkovací kampaně zapojeni praktičtí lékaři (PL) <.>
<br> Zapojení je z důvodu nízkého počtu vakcín v ČR postupné <.>
<br> ■ zajištění lepší dostupnosti očkování i mimo očkovací místa v nemocnicích <,>
■ využití toho,že praktický lékař zná své pacienty a umí vyhodnotit míru
<br> jejich ohrožení nemocí covid-19 <.>
<br> ZAPOJENÍ
PRAKTICKÝCH LÉKAŘŮ
DO OČKOVÁNÍ
<br> Smyslem zapojení PL je především
<br> 1/5
<br>
<br> KOHO PRAKTIČTÍ LÉKAŘI OČKUJÍ
<br> ■ pacienti starší 70 let
<br> ■ pacienti,u nichž PL vyhodnotí,že jejich riziko vážného průběhu nemoci covid-19 je obdobné riziku
v dané době očkovaných osob,a to zvláště v případě pacientů s diagnózami a zdrav.stavy s vysokým
rizikem těžkého průběhu covid-19*
<br> pacienty,kteří spadají dle věku a zdravotního stavu do kategorie v dané
době očkovaných osob:
<br> ■ pacienty,kteří zatím nebyli očkováni jinde
<br> ■ pacienty,kteří nejsou zaregistrováni k očkování na některém z jiných očkovacích míst (přes Centrální
rezervační systém)
<br> ■ v této fázi pouze „svoje“ pacienty,které mají „v kartotéce“ (pacienty,pro které je PL registrující
poskytovatel)
<br> ■ imobilní pacienty,kteří se nemohou dostavit do očkovacího centra,a to v rámci návštěvní služby
<br> ■ „své“ pacienty,kteří sami vyjádří zájem o očkování u PL a patří do příslušných kategorií v současné
době očkovaných zájemců o očkování a „své“ pacienty,které PL aktivně vyzve v důsledku toho,že
spadají do příslušných kategorií v současné době očkovaných zájemců o očkování
<br> v rámci výše uvedených kritérií očkují PL
<br> * Diagnózy a zdravotní stavy s vysokým rizikem těžkého průběhu covid-19
<br> 2/5
<br> hematoonkologičtí pacienti mimo interval intenzivní terapie; hematologičtí pacienti
s imunodeficitem (vrozeným,získaným či terapií navozeným),nebo s významnou
trombofilií.Definitivní vhodnost vakcinace posoudí vakcinující lékař,nebo specialista
hematolog <.>
pacienti se solidními nádory,u kterých probíhá nebo je plánována protinádorová
léčba,n...

Načteno

edesky.cz/d/4502621

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Nové Dvory (Příbram)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz