« Najít podobné dokumenty

Obec Dasnice - Rozhodnuti-o-docasnem-povoleni-humanniho-leciveho-pripravku-REGN-COV2

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dasnice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozhodnuti-o-docasnem-povoleni-humanniho-leciveho-pripravku-REGN-COV2
MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ Palackého náměstí 375/4,128 01 Praha 2 Praha 1.března 2021 Č.j.:MZDR 3725/2021-3/OLZP MZDRX01EMF7P ROZHODNUTÍ Ministerstvo zdravotnictví (dále jen „Ministerstvo11) jako správní úřad příslušný podle § 11 písm.o) zákona č.378/2007 Sb <.>,o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o léčivech") rozhodlo o tomto opatření: V zájmu ochrany veřejného zdraví v souvislosti s aktuálně probíhající celosvětovou pandemií onemocnění COVID-19,způsobenou šířením viru SARS-CoV-2,za účelem zajištění dostupnosti léčivých přípravků významných pro poskytování zdravotní péče Ministerstvo v souladu s § 8 odst.6 zákona o léčivech dočasně povoluje distribuci,výdej a používání neregistrovaného humánního léčivého přípravku REGN-COV2 s obsahem léčivých látek casirivimab,a imdevimab,koncentráty pro infuzní roztok (dále jen „léčivý přípravek REGN-COV2“).Počet balení: 12 000.Výdej léčivého přípravku REGN-COV2 je vázán na lékařský předpis.Při distribuci,výdeji a používání léčivého přípravku REGN-COV2 musí bvt splněny následující podmínky: 1.Léčivý přípravek REGN-COV2 je určen pro léčbu pacientů starších 12 let,s tělesnou hmotností alespoň 40 kg,jejichž dlouhodobá prognóza je vyhodnocena jako příznivá a jejichž klinický stav v souvislosti s onemocněním COVID-19 je vyhodnocen jako lehký,nevyžadující hospitalizaci z důvodu onemocnění COVID-19 nebo léčebné podávání kyslíku za předpokladu,že doba trvání klinických příznaků nepřesahuje 7 dní a doba od zjištění pozitivity testu na SARS-CoV-2 nepřesahuje 3 dny a u pacienta existuje vysoké riziko zhoršení klinického stavu.Charakteristika pacienta s vysokým rizikem zahrnuje alespoň jedno z následujících kritérií: • stav po transplantaci solidního orgánu nebo transplantaci kostní dřeně Str 1 z 7 *MZDRX01EMF7P* • systémové onemocnění pojivá s aktuálně probíhající kombinovanou imusupresivní léčbou nebo monoterapií kortikosteroidy,• primární nebo sekundární ...

Načteno

edesky.cz/d/4502339

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Dasnice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz