« Najít podobné dokumenty

Obec Radovesnice I - Sbírka zákonů č. 41-2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Radovesnice I.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

sb041-21.pdf (93.82 kB)
Ročník 2021
<br> SBÍRKA ZÁKONŮ
ČESKÁ REPUBLIKA
<br> Částka 41 Rozeslána dne 1.března 2021 Cena Kč 37,–
<br> O B S A H :
<br> 116.Usnesení vlády České repubiky o změně krizového opatření vyhlášeného pod č.114/2021 Sb <.>
<br>
<br> 116
<br> USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
<br> ze dne 1.března 2021 č.241
<br> o změně krizového opatření vyhlášeného pod č.114/2021 Sb <.>
<br> V návaznosti na usnesení vlády č.196 ze dne 26.února 2021,kterým vláda v souladu s čl.5 a 6 ústavního
zákona č.110/1998 Sb <.>,o bezpečnosti České republiky,vyhlásila pro území České republiky z důvodu
ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území
České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm.a) až e) a § 6 zákona č.240/2000 Sb <.>,o krizovém řízení
a o změně některých zákonů (krizový zákon),ve znění pozdějších předpisů,pro řešení vzniklé krizové
situace,rozhodla o přijetí krizových opatření,tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm.e) a § 6 odst.1 písm.b)
krizového zákona <.>
<br> Vláda s účinností ode dne 2.března 2021 od 00:00 hod <.>
<br> mění usnesení vlády ze dne 26.února 2021 č.217,vyhlášené pod č.114/2021 Sb <.>,tak,že
<br> 1.text bodu I/2 zní:
<br> „2.přítomnost veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb (např.restaurace,hospody a bary),s výjim-
kou:
<br> a) v provozovnách,které neslouží pro veřejnost (např.zaměstnanecké stravování,stravování poskyto-
vatelů zdravotních služeb a sociálních služeb,ve vězeňských zařízeních),s tím,že v provozovně
zaměstnaneckého stravování se zakazuje konzumovat pokrmy (slouží jen pro prodej nebo podání
pokrmů) <,>
<br> b) školního stravování zaměstnanců přítomných na pracovišti a dětí,žáků a studentů účastnících se
prezenčního vzdělávání <,>
<br> c) v provozovnách v ubytovacích zařízeních za podmínky,že poskytují stravování pouze ubytovaným
osobám,a to pouze v čase mezi 05:00 hod.a 20:59 hod.;
<br> tím není dotčena možnost prodeje mimo provozovnu stravovacích služeb (např.provozovny rychlého
občerstvení...

Načteno

edesky.cz/d/4502293


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Radovesnice I      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz