« Najít podobné dokumenty

Město Klecany - Obvodní báňský úřad pro území Hlavního města Prahy a kraje StředočeskéhoZměna č.4- Územní plán Klecan - návrh a zdůvodněniíVeřejná vyhláška -Oznámení o konání veřejného projednání návrhu územního plánu Husinec

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Klecany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

bez názvu
OBECNí ÚŘAD HUSINEC
<br> U Radnice 64
<br> 250 68 Řež,Husinec,okres Praha — východ tel.220940309,GSM smazosm,e-mail gg©hu5inec-rez.cz,lČD 00240231 <,>
<br> dále obdrží - dle rozdělovníku
<br> Vaše značka: Naše značka: Vyřizuje; V Husinci dne
<br> 0010112 l„fPNo Ing.arch.XXXXXX XXXXX ] X.XXX!
<br> VEREJNA VYHLASKA OZNÁMENÍ o KONÁNÍ VEŘEJNÉHO PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU HUSINEC
<br> Obecní úřad Husinec,jako pořizovatel příslušný k pořizování územního plánu pro území obce Husinec,na základě splnění kvalifikačních požadavků pro výkon územně plánovací činnosti podle 5 24 odst.1 zák.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu,ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon),vykonávající územně plánovací činnost podle 5 6 odst.2 stavebního zákona prostřednictvím fyzické osoby,kterou je ing.arch.XXXXXX XXXXX,č.osvědčení XXXXXXXXX,se sídlem Pravonín XXX,257 09 Pravonín,pořídil návrh územního plánu Husinec,projednal ho sdotčenými orgány a sousedními obcemi,získal souhlasné stanovisko krajského úřadu dle Š 50 odst.7 stavebního zákona a v souladu s š 51 odst.1 stavebního zákona zajistil jeho upravení <.>
<br> Pořizovatel oznamuje podle 9 52 odst.1 stavebního zákona v souladu a g 172 zákona č.500/2004 Slo <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisú,že veřejné projednání návrhu územního plánu Husinec Se koná
<br> 25.března 2021 (čtvrtek) od 17:00 hodin
<br> v kongresovém sále ÚJV Řež.a.s.<.> Hlavní130,Řež,250 se Husinec
<br> Pořízovatel oznamuje,že návrh územního plánu Husinec v listinné (papírové) formě je pro veřejnost vystaven kindividuálnímu nahlédnutí,a to do 1.4.2021 včetně,na Obecním úřadu Husinec,vsekretariatu starostky obce,U Radnice 64,250 88 Řež,Husinec,a to v úředních hodinách,tj,:
<br> vždy v pondělí od 13:00 do 18:00 hod.a ve středu od 8:00 do 12:00 a od 13:00 do 14:00 hod <.>,jinak dle předchozí telefonické dohody <.>
<br> Po tuto dobu je návrh územního plánu Husinec také zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup na oficiálních webových...

Načteno

edesky.cz/d/4501668

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Klecany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz