« Najít podobné dokumenty

MČ Ostrava - Proskovice - 8 - Veř.vyhl.-Návrh OPP-Příkaz o DZ č. 2_2021.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Ostrava - Proskovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

8 - Veř.vyhl.-Návrh OPP-Příkaz o DZ č. 2_2021.pdf
Světlovská 2/82,724 00 Ostrava IČ: 00845 451 DIČ: CZ 00845 451
ID DS: cknbn6z Číslo účtu: 1649325349/0800
1/4 www.ostrava-proskovice.cz
<br> Statutární město Ostrava
Úřad městského obvodu Proskovice
úsek majetkoprávní a stavební správy
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A
<br> Zpomalovací retardér a piktogram „Dej přednost v jízdě“
<br>
 Zveřejnění návrhu opatření obecné povahy
 Výzva k podání připomínek a námitek
 Určení lhůty
<br> Statutární město Ostrava,IČO: 00845451,se sídlem Prokešovo náměstí 8,729 30 Ostrava –
městský obvod Proskovice,se sídlem Světlovská 2/80,724 00 Ostrava-Proskovice,podal u
statutárního města Ostravy,Úřadu městského obvodu Proskovice - úsek majetkoprávní a stavební
správy návrh na vydání opatření obecné povahy – místní úpravy silničního provozu spočívající
v umístění dopravního označení – umístění 1 ks svislého dopravního značení - zpomalovacího
retardéru,zvyšující bezpečnost silničního provozu na místní komunikaci III.třídy v Ostravě–
Proskovicích,v úseku – ulice Sídlištní (MK 8c) ve světelném kuželu veřejného osvětlení cca 10 m
od napojení na silnici III/4787 ul.Staroveská a umístění 1 ks vodorovného dopravního značení –
piktogramu P4 „Dej přednost v jízdě“ zvyšující bezpečnosti silničního provozu na místní
komunikaci IV.třídy v Ostravě-Proskovicích,v úseku - na cyklostezce (MK 6d) v místě napojení
na MK III.třídy ulice Na Pastvinách (MK č.5c) u areálu bývalého JZD,a to na pozemcích par.č <.>
434/12 a par.č.655/12,vše v k.ú.Proskovice.Řešení trvalého dopravního značení v předmětné
lokalitě je zpracováno v grafické příloze v souladu s vyhláškou č.294/2015 Sb.ve znění pozdějších
předpisů <.>
<br> Statutární město Ostrava,Úřad městského obvodu Proskovice,úsek majetkoprávní a stavební
správy podle §124,odst.6,zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o
změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu),v platném znění a na základě obecně
závazné vyhlášky č.14/2013,Statut města Ostravy,v pla...

Načteno

edesky.cz/d/4501632

Meta

Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od MČ Ostrava - Proskovice
22. 04. 2021
14. 04. 2021
09. 04. 2021
09. 04. 2021
07. 04. 2021
  ...a další
Více dokumentů od MČ Ostrava - Proskovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz