« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - jih - Usnesení vlady České republiky

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - jih.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Usnesení vlady České republiky
Ročník 2021
<br> SBÍRKA ZÁKONÚ
<br> ČESKÁ REPUBLIKA
<br> Částka 41 Rozeslána dne 1.března 2021 Cena Kč 37,—
<br> OBSAH:
<br> 116.Usnesení vlády České repubiky o změně krizového opatření vyhlášeného pod č.114/2021 Sb <.>
<br> Strana 946 Sbírka zákonů č.1 16 / 2021 Částka 41 1 1 6 USNESENÍ
<br> VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 1.března 2021 č.241 o změně krizového opatření vyhlášeného pod č.114/2021 Sb <.>
<br> V návaznosti na usnesení vlády č.196 ze dne 26.února 2021,kterým vláda v souladu s čl.5 a 6 ústavního zákona č.110/1998 Sb <.>,o bezpečnosti České republiky,vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV—2/ na území České republiky nouzový stav a ve smyslu 5 5 písm.a) až e) a $ 6 zákona č.240/2000 Sb <.>,o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon),ve znění pozdějších předpisů,pro řešení vzniklé krizové situace,rozhodla o přijetí krizových opatření,tímto ve smyslu ustanovení $ 5 písm.e) a S 6 odst.1 písm.b) krizového zákona <.>
<br> Vláda s účinností ode dne 2.března 2021 od 00:00 hod.mění usnesení vlády ze dne 26.února 2021 č.217,vyhlášené pod č.114/2021 Sb <.>,tak,že
<br> 1.text bodu I/2 zní:
<br> „2.přítomnost veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb (např.restaurace,hospody a bary),s výjim— kou:
<br> a) v provozovnách,které neslouží pro veřejnost (např.zaměstnanecké stravování,stravování poskyto— vatelů zdravotních služeb a sociálních služeb,ve vězeňských zařízeních),s tím,že v provozovně zaměstnaneckého stravování se zakazuje konzumovat pokrmy (slouží jen pro prodej nebo podání pokrmů) <,>
<br> b) školního stravování zaměstnanců přítomných na pracovišti a dětí,žáků a studentů účastnících se prezenčního vzdělávání <,>
<br> c) v provozovnách v ubytovacích zařízeních za podmínky,že poskytují stravování pouze ubytovaným osobám,a to pouze v čase mezi 05:00 hod.a 20:59 hod.;
<br> tím není dotčena možnost prodeje mimo provozovnu stravovacích služeb (např.prov...

Načteno

edesky.cz/d/4501606


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - jih      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz