« Najít podobné dokumenty

Město Měčín - Veřejná vyhláška - stanovení místní úpravy provozu Měčín

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Měčín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

vv mecin dopravní znacky.pdf (2.06 MB)
MěStS ký úřad Klatovy Odbor dopravy — dopravní úřad pracoviště Mayerova 130
<br> Č.j.: OD/1169-2/21/Dj Vyřizuje: Dubský Tel.: 376 347 491 jdubsky©muktcz Datum: 1.3.2021
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> opatření obecné povahy stanovení místní úpravy provozu na místních komunikacích
<br> Městský úřad Klatovy,odbor dopravy,jako věcně a místně příslušný správní orgán podle 5 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů,na základě návrhu ze dne 22.1.2021 podaného Městem Měčín,Farní 43,340 12 Měčín,IČ: 00255785,(dále jen „navrhovatel"),po předchozím projednání s dotčeným orgánem — Krajským ředitelstvím policie Plzeňského kraje,Odborem služby dopravní policie,podle 5 77 odst.1 písm.c) zákona o silničním provozu
<br> stanoví
<br> místní úpravu provozu na silnici Ill182,Farní ulice Měčín v úseku mezi ulicemi Zámecká a Školní,spočívající v osazení případně odstranění dopravních značek dle schématu dopravně inženýrského opatření,které je přílohou žádostí takto:
<br> na silnici č."1182 nově bude vodorovné dopravní značení.Dopravní značky IS 3a,lS3b a lS3c budou posunuty blíže kautobusové zastávce,nově se osadí LJ4b,B2,|P11a,IP4b,vše dle projektu zpracovaněm projekční kanceláří BOULA IPK,Goldscheiderova 292513,301 00 Plzeň <.>
<br> Podmínky pro provedení místní úpravy provozu:
<br> 1.Dopravní značky budou osazeny vsouladu s příslušnými ustanoveními zákona o silničním provozu a vyhlášky č.294/2015 Sb <.>,kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů <.>
<br> 2.Svislé stálé dopravní značky a dodatková tabulky budou základního rozměru v retroreflexnim provedení a při jejím umístěni budou splněny požadavky ČSN EN 12899-1 „Stálé svisle dopravní značení" a požadavky technických podmínek TP 65 „Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích" <.>
<br> 3.Umístění svislých a vodorovných stálých dopravních...

Načteno

edesky.cz/d/4500903

Meta

Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Měčín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz